Αναρτήσεις με λέξεις-κλειδί Μετακινήσεις

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για υπαλλήλους του κλάδου ΔΕ Πληρ/των Ασθ/ρων

Οι υπάλληλοι του κλάδου ΔΕ Πληρ/των Ασθ/ρων, οι οποίοι υπηρετούν στο Παράρτημα Αττικής – Κ.Υ. και   επιθυμούν να μετακινηθούν στις κάτωθι θέσεις εργασίας:  Τμήμα Χρονίων  Τμήμα Μηχανών (3 θέσεις)  ΚΙΜ Νεογνών ΕΚΑΒ (3 θέσεις)  Οδηγοί Αεροδιακομιδών (2 θέσεις)  Σταθμοί ανεφοδιασμού υγειονομικού υλικού (Κορωπί, ΟΑΚΑ, ΣΕΦ, Ελληνικό, Δρομοκαϊτειο) (2 θέσεις σε κάθε σταθμό)  Αποθήκη Αεροδιακομιδών […]

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΩΝ ΥΠΑΛ/ΛΩΝ ΣΤΗΝ ATTIKH

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ      Οι υπάλληλοι του κλάδου ΔΕ Πληρ/των Ασθ/ρων, οι οποίοι υπηρετούν στο Παράρτημα Αττικής – Κ.Υ. και επιθυμούν να μετακινηθούν στις κάτωθι θέσεις εργασίας: Ιατρείο του Δ.Α.Α «ΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ» (2 θέσεις) Γραφείο Αεροδιακομιδών (Ιπτάμενοι) (3 θέσεις) Μονάδα Παίδων ΑΓΙΑ ΣΟΦΙΑ (5 θέσεις) δύνανται να καταθέσουν Αίτηση Εσωτερικής Μετακίνησης, μέχρι την 10-09-2018. Αιτήσεις […]

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΣΤΗΝ ΚΥ ΤΟΥ ΕΚΑΒ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Οι υπάλληλοι του κλάδου ΔΕ Πληρ/των Ασθ/ρων, οι οποίοι υπηρετούν στο Παράρτημα Αττικής – Κ.Υ. και επιθυμούν να μετακινηθούν στο Συντονιστικό Κέντρο της Κ.Υ. του ΕΚΑΒ, δύνανται να καταθέσουν Αίτηση Εσωτερικής Μετακίνησης, μέχρι την 10-09-2018. Η αίτηση υποβάλλεται προς το Γραφείο Κίνησης Πληρωμάτων Ασθενοφόρων, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην υπ’ αρ. ΣΥΝ […]

Bear