Αναρτήσεις με λέξεις-κλειδί forum

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΙΑΛΕΞΕΙΣ 22ης ΕΠΙ

Ενημερώνουμε τους συμμετέχοντες στο 22ο Μετεκπαιδευτικό Πρόγραμμα στην ΕΠΙ ότι σημειώσεις και διαλέξεις των εισηγητών θα αναρτώνται στο Forum του ΕΚΑΒ. Το Forum βρίσκεται στη διεύθυνση https://www.ekab.gr/forums/ στο οποίο θα πρέπει να εγγραφείτε ακολουθώντας τις οδηγίες που βρίσκονται στην κατηγορία Εγγραφές/Οδηγίες/Βοήθεια. Αφού πιστοποιηθείτε και αποκτήσετε δικαιώματα πρόσβασης, θα μπορείτε να έχετε πρόσβαση στις σημειώσεις και […]

Bear