Αναρτήσεις με λέξεις-κλειδί Διαγωνισμοί

Δημόσια κλήρωση για την επιλογή μελών για την συγκρότηση των ετήσιων επιτροπών μικροπρομηθειών και εργασιών από το ελεύθερο εμπόριο για το Παράρτημα Ιωαννίνων και τους Τομείς του για το οικονομικό έτος 2019, καθώς και την συγκρότηση της ετήσιας επιτροπής απογραφής για το έτος 2018.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Δημόσια κλήρωση για την επιλογή μελών για την συγκρότηση των ετήσιων επιτροπών μικροπρομηθειών και εργασιών από το ελεύθερο εμπόριο για το Παράρτημα Ιωαννίνων και τους Τομείς του για το οικονομικό έτος 2019, καθώς και την συγκρότηση της ετήσιας επιτροπής απογραφής για το έτος 2018. Ανακοινώνεται ότι στις 13/12/2018, ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:30π.μ. στο […]

Δημόσια διαβούλευση για την προμήθεια ασθενοφόρων οχημάτων Περιφέρειας Αττικής και Νοτίου Αιγαίου

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Το ΕΚΑΒ προτίθεται να προβεί σε δημόσια διαβούλευση του Τεύχους Διακήρυξης του διαγωνισμού για την προμήθεια ασθενοφόρων οχημάτων για τις ανάγκες της Περιφέρειας Αττικής και Νοτίου Αιγαίου μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας του ΕΣΗΔΗΣ. Η ημερομηνία έναρξης της ανωτέρω διαβούλευσης είναι: 30-03-2018 και η διάρκεια της ορίζεται σε δέκα πέντε (15) ημέρες ήτοι έως: 13-04-2018 […]

Δημόσια διαβούλευση για την προμήθεια ασθενοφόρων οχημάτων

Το ΕΚΑΒ – Παράρτημα Θεσσαλονίκης στα πλαίσια υλοποίησης διαγωνισμού άνω των ορίων για την προμήθεια ασθενοφόρων οχημάτων, διενεργεί δημόσια διαβούλευση μέσω της ιστοσελίδας του ΕΣΗΔΗΣ στην ηλεκτρονική  διεύθυνση: http://www.eprocurement.gov.gr Προς δημόσια διαβούλευση τίθεται το σχέδιο της Διακήρυξης στο οποίο συμπεριλαμβάνονται και οι Τεχνικές Προδιαγραφές. Η ημερομηνία έναρξης της ανωτέρω διαβούλευσης είναι η 30/3/2018 και η […]

Bear