Αναρτήσεις με λέξεις-κλειδί Ασκήσεις

Άσκηση ετοιμότητας ΕΤΙΚ 2017 στο Σισμανόγλειο – Αμαλία Φλέμινγκ

Το ΕΚΑΒ συμμετείχε με το Ειδικό Τμήμα  Ιατρικής Καταστροφών ΕΤΙΚ σε άσκηση ετοιμότητας ευρείας κλίμακας στο νοσοκομείο ΓΝΑ «Σισμανόγλειο – Αμαλία Φλέμινγκ». Σκοπός της άσκησης ήταν η δοκιμή των επιχειρησιακών σχεδίων σε περίπτωση σεισμού «Σώστρατος» και εκτάκτων αναγκών «Περσέας», ο έλεγχος της αποτελεσματικότητας και αποδοτικότητας των διαθέσιμων μέσων και πόρων, καθώς επίσης και η εξάσκηση […]

Bear