Ημερήσια Δύναμη Ασθενοφόρων – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

Ημερήσια Δύναμη Ασθενοφόρων

Ημερήσια Δύναμη Ασθενοφόρων Κεντρικής Υπηρεσίας του Ε.Κ.Α.Β.

12 Αυγούστου 2019

13 Αυγούστου 2019

Κατανομή Προσωπικού

Μέσος Ορος Ασθενειών 2017-2018


ΕΤΟΣ

ΟΛΙΚΟ

Μ. Ο.
2017 11.684 32  οκτάωρα ανά ημέρα
2018 11.499 31,5 οκτάωρα ανά ημέρα
Bear