Ημερήσια δύναμη ασθενοφόρων ΚΥ στις 30.09.2019 – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

Ημερήσια δύναμη ασθενοφόρων ΚΥ στις 30.09.2019

Ημερήσια δύναμη ασθενοφόρων Κεντρικής Υπηρεσίας ΕΚΑΒ στις 30/09/2019:

30.09.2019

Bear