Ημερήσια δύναμη ασθενοφόρων ΚΥ στις 29.09.2019 – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

Ημερήσια δύναμη ασθενοφόρων ΚΥ στις 29.09.2019

Ημερήσια δύναμη ασθενοφόρων Κεντρικής Υπηρεσίας ΕΚΑΒ στις 29/09/2019:

29.09.2019

Bear