Ημερήσια δύναμη ασθενοφόρων ΚΥ στις 27.09.2019 – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

Ημερήσια δύναμη ασθενοφόρων ΚΥ στις 27.09.2019

Ημερήσια δύναμη ασθενοφόρων Κεντρικής Υπηρεσίας ΕΚΑΒ στις 27/09/2019:

27.09.2019

Bear