Ημερήσια δύναμη ασθενοφόρων ΚΥ στις 25.09.2019 – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

Ημερήσια δύναμη ασθενοφόρων ΚΥ στις 25.09.2019

Ημερήσια δύναμη ασθενοφόρων Κεντρικής Υπηρεσίας ΕΚΑΒ στις 25/09/2019: 25.09.2019

Bear