Ημερήσια δύναμη ασθενοφόρων ΚΥ στις 24.10.2019 – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

Ημερήσια δύναμη ασθενοφόρων ΚΥ στις 24.10.2019

Ημερήσια δύναμη ασθενοφόρων Κεντρικής Υπηρεσίας ΕΚΑΒ στις 24.10.2019

24-10-2019

Bear