Ημερήσια δύναμη ασθενοφόρων ΚΥ στις 24.09.2019 – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

Ημερήσια δύναμη ασθενοφόρων ΚΥ στις 24.09.2019

Ημερήσια δύναμη ασθενοφόρων Κεντρικής Υπηρεσίας ΕΚΑΒ στις 24/09/2019: 24.09.2019

Bear