Ημερήσια δύναμη ασθενοφόρων ΚΥ στις 21.09.2019 – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

Ημερήσια δύναμη ασθενοφόρων ΚΥ στις 21.09.2019

Ημερήσια δύναμη ασθενοφόρων Κεντρικής Υπηρεσίας ΕΚΑΒ στις 21/09/2019: 21.09.2019

Bear