Ημερήσια δύναμη ασθενοφόρων ΚΥ στις 03-10-2019 – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

Ημερήσια δύναμη ασθενοφόρων ΚΥ στις 03-10-2019

Ημερήσια δύναμη ασθενοφόρων ΚΥ στις 03-10-2019

3-10-2019

Bear