Δύναμη μέσων διακομιδής Κεντρικής Υπηρεσίας Σεπτεμβρίου 2019 – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

Δύναμη μέσων διακομιδής Κεντρικής Υπηρεσίας Σεπτεμβρίου 2019

Στην Κεντρική Υπηρεσία του ΕΚΑΒ χρησιμοποιήθηκαν τον μήνα Σεπτέμβριο 2019, για επείγουσες και δευτερογενείς διακομιδές ασθενών τα διαθέσιμα μέσα (ασθενοφόρα, κινητές ιατρικές μονάδες και μοτοσυκλέτες) ως εξής:

Print  CSV  Αρχεία:
Δύναμη μέσων διακομιδής Κεντρικής Υπηρεσίας Σεπτεμβρίου 2019pdf

Bear