Τεχνικές Προδιαγραφές για την Προμήθεια Τυποποιημένων Ασθενοφόρων Οχημάτων Β,C (4Χ2) και Β (4Χ4),DIESEL – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

Τεχνικές Προδιαγραφές για την Προμήθεια Τυποποιημένων Ασθενοφόρων Οχημάτων Β,C (4Χ2) και Β (4Χ4),DIESEL

Κατηγορία Ασθενοφόρα οχήματα
Στάδιο Τελικό
Απόφαση Δ.Σ. υπ' αριθμ. 14/07-05-2018, θέμα: 1
Αρχείο PDF pdf
Σημείωση Τεχνικές Προδιαγραφές για την Προμήθεια Τυποποιημένων Ασθενοφόρων Οχημάτων (Ambulance) Πρoνοσοκομειακής Φροντίδας, 4Χ2, DIESELκαι Β(4Χ4) του ΕΚΑΒ σύμφωνα με την ΣΥΝ 14/07-05-18 απόφαση του Δ.Σ του ΕΚΑΒ με ΑΔΑ 7Χ5ΚΟΡ1Π-ΡΑΔ με θέμα «Έγκριση τελικού τεύχους τεχνικών προδιαγραφών για τον διαγωνισμό προμήθειας ασθενοφόρων οχημάτων για τις ανάγκες του ΕΚΑΒ στις Περιφέρειες Κεντρικής Μακεδονίας –Θεσσαλίας και Αττικής – Νοτίου Αιγαίου, μετά από διαβούλευση»
Bear