Τεχνικές Προδιαγραφές για την Προμήθεια Τυποποιημένων Ασθενοφόρων Οχημάτων Β,C (4Χ2) και Β (4Χ4),DIESEL – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

Τεχνικές Προδιαγραφές για την Προμήθεια Τυποποιημένων Ασθενοφόρων Οχημάτων Β,C (4Χ2) και Β (4Χ4),DIESEL

Κατηγορία Ασθενοφόρα οχήματα
Στάδιο Τελικό
Απόφαση Δ.Σ. υπ' αριθμ. 41/21-12-2017, θέμα: 169
Αρχείο PDF pdf
Σημείωση Τεχνικές Προδιαγραφές για την Προμήθεια Τυποποιημένων Ασθενοφόρων Οχημάτων (Ambulance) Πρoνοσοκομειακής Φροντίδας, 4Χ2, DIESEL σύμφωνα με την ΣΥΝ 41/21-12-17 απόφαση του Δ.Σ του ΕΚΑΒ με ΑΔΑ  ΩΩΗΖΟΡ1Π-ΑΧΔ με θέμα «Οριστικοποίηση κειμένου τεχνικών προδιαγραφών ασθενοφόρων οχημάτων τύπου Β,C(4X2) και Β(4Χ4) του ΕΚΑΒ»
Bear