ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΔΙΚΥΚΛΩΝ ΜΗΧΑΝΩΝ – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΔΙΚΥΚΛΩΝ ΜΗΧΑΝΩΝ

Κατηγορία Λοιπό υλικό
Στάδιο Τελικό
Απόφαση Δ.Σ. υπ' αριθμ. 5/18-02-2019, θέμα: ΘΕΜΑ 45
Αρχείο PDF pdf
Σημείωση Τεχνικές Προδιαγραφές για την Προμήθεια Δίκυκλων Μηχανών του ΕΚΑΒ σύμφωνα με την ΣΥΝ 5/18-02-2019 ΘΕΜΑ 45 <<΄Εγκριση τεχνικών προδιαγραφών δικύκλων μηχανών ΕΚΑΒ>>
Bear