ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΠΛΟΗΓΗΣΗΣ (GPS) – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΠΛΟΗΓΗΣΗΣ (GPS)

Κατηγορία Λοιπό υλικό
Στάδιο Τελικό
Απόφαση Δ.Σ. υπ' αριθμ. 15/30-03-2022, θέμα: 4
Αρχείο PDF pdf
Σημείωση Επικαιροποίση Τεχνικών Προδιαγραφών είδους εξοπλισμού : συσκευών πλοήγησης, σύμφωνα με την υπ. αριθ. ΣΥΝ.15/30-03-2022 (ΕΚΤΑΚΤΗ) ΘΕΜΑ 4.
Bear