Ασθενοφόρα οχήματα 4Χ2, 4Χ4 & Κινητές Μονάδες – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

Ασθενοφόρα οχήματα 4Χ2, 4Χ4 & Κινητές Μονάδες

Κατηγορία Ασθενοφόρα οχήματα
Στάδιο Διαβούλευση
Από 24-04-2017
Έως 09-05-2017
Αρχείο PDF pdf
Σημείωση

2 Σχόλια

 1. Σας υποβάλλουμε τις παρακάτω προδιαγραφές σχετικά με την παράγραφο Δ.2. Ιατροτεχνολογικός εξοπλισμός θαλάμου ασθενούς και τον α.α. 9 που αφορά το παλμικό οξύμετρο:
  Παλμικό Οξύμετρο
  • Να είναι καινούργιο και αμεταχείριστο.
  • Να είναι στέρεο και ανθεκτικό σε σκληρή χρήση.
  • Να πληροί βάσει πιστοποιητικών, τις κάτωθι απαιτήσεις:
  • Υψηλή αντοχή σε κραδασμούς και κρούσεις.
  • Λειτουργία σε υγρασία από 15% έως 95% και θερμοκρασία 5 – 40 °C.
  • Το βάρος του να μην υπερβαίνει τα 300gr.
  • Να είναι φορητό, μικρού όγκου να συνοδεύεται από θήκη μεταφοράς και
  αποθήκευσης του ίδιου κατασκευαστή και εντός της καμπίνας του ασθενούς να
  τοποθετείται σε στέρεα σε ασφαλή κατάλληλα διαμορφωμένη θέση.
  • Να παρέχει ευδιάκριτες αριθμητικές ενδείξεις του SpO2, του αριθμού των
  σφίξεων/λεπτό (BPM) και ενδείξεις της έντασης του παλμού και της ποιότητας του
  σήματος.
  • Να έχει ικανότητα ανάλυσης (resolution) 1% SpO2 και 1 BPM
  • Να έχει εύρος μετρήσεως SpO2: 1 – 100% και BPM: 20 – 250/min.
  • Να έχει κλίμακα μέτρησης διάχυσης 0,03% – 20%.
  • Να έχει ακρίβεια μετρήσεων SpO2 και BPM: Ενήλικες: 70% έως 100% ± 2 ψηφία, Νεογνά: 70% έως 100% ± 3 ψηφία.
  • Να έχει ακρίβεια μετρήσεων SpO2 σε συνθήκες χαμηλής περιφερικής αιμάτωσης: 70% έως 100% ± 2 ψηφία.
  • Να έχει ακρίβεια μέτρησης συχνότητας παλμού σε συνθήκες χαμηλής περιφερικής αιμάτωσης: 20 έως 250 bpm ± 3 ψηφία ενήλικες, παιδιά και νεογνά.
  • Να διαθέτει συναγερμούς με προκαθορισμένα όρια, για SpO2 και BPM με οπτική και
  ακουστική ένδειξη.
  • Να δύναται να φέρει αισθητήρες (sensors) όλων των ειδών και να συνοδεύεται από
  έναν (1) αισθητήρα δακτύλου ενηλίκων πολλαπλών χρήσεων καθώς και καλώδιο
  προέκτασής του
  • Το καλώδιο του αισθητήρα ενηλίκων μαζί με την προέκταση να είναι μεγάλου
  μήκους και περίπου 2.0 m (±10%).
  • Να συνοδεύεται από προστατευτικό κάλυμμα.
  • Να λειτουργεί με αλκαλικές μπαταρίες οι οποίες να περιλαμβάνονται κατά την
  παράδοση, με αυτονομία συνεχούς λειτουργίας είκοσι (20) ωρών περίπου (±10%)
  και να διαθέτει ένδειξη χαμηλής ενεργειακής στάθμης των μπαταριών.
  • Επιπλέον τεχνικά χαρακτηριστικά θα εκτιμηθούν.

 2. ΠΑΠΑΠΟΣΤΟΛΟΥ Ν. ΑΕ ΠΑΠΑΠΟΣΤΟΛΟΥ Ν. ΑΕ
  09/05/2017    

  Ανταποκρινόμενοι στο αίτημα της υπηρεσίας σας για διαβούλευση επί των τεχνικών προδιαγραφών για ασθενοφόρα οχήματα 4Χ2, 4Χ4 & κινητές μονάδες σας παραθέτουμε τις παρατηρήσεις μας επί του ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού αυτών. Πρέπει να σημειωθεί ότι λόγω συντομίας θα σας παραθέσουμε παρατηρήσεις μία φορά για κάθε συσκευή, οι οποίες θα ισχύουν φυσικά και για τις τρεις κατηγορίες ασθενοφόρων οχημάτων

  1. Σάκος Γενικών Εφοδίων Πρώτων Βοηθειών

  Ζητείται στις σελίδες 33 & 176 με τις ίδιες τεχνικές προδιαγραφές. Η τεχνική προδιαγραφή απαιτεί τα κάτωθι:

  α) «Να είναι κατασκευασμένος από ειδικό αδιάβροχο ύφασμα (π.χ. πολυαμίδιο) υψηλής αντοχής στα σκισίματα, στην τριβή και να προορίζεται για μακροχρόνια χρήση.»

  Η υψηλή αντοχή στον σάκο διασφαλίζεται, εκτός φυσικά από ην αντοχή του υφάσματος και με το πλαίσιο – σκελετό που διαθέτει & που του αποδίδει στιβαρότητα & εργονομία στην χρήση. Προτείνουμε την μετατροπή της προδιαγραφής ως κάτωθι:

  «Να είναι κατασκευασμένος από ειδικό αδιάβροχο ύφασμα (π.χ. πολυαμίδιο), το οποίο θα περιβάλει στιβαρό μεταλλικό ή πλαστικό πλαίσιο – σκελετό. Να είναι υψηλής αντοχής στα σκισίματα, στην τριβή και να προορίζεται για μακροχρόνια χρήση.»

  β) «Να διαθέτει εσωτερικές θήκες, καθώς επίσης και δύο εξωτερικές πλαϊνές και μια εμπρόσθια, κατάλληλες για την αποθήκευση υγειονομικού υλικού»

  Το σημαντικό στην εργονομία του σάκου είναι να διαθέτει εξωτερικές θήκες πρόσβασης είτε από το πλάι είτε από την εμπρόσθια όψη της. Ο ορισμός πόσες από αυτές θα είναι μπροστά ή στο πλάι περιορίζει τον ανταγωνισμό χωρίς να δίνει στην ουσία κανένα ουσιαστικό λειτουργικό πλεονέκτημα. Προτείνουμε την μετατροπή της προδιαγραφής ως κάτωθι:

  «Να διαθέτει εσωτερικές θήκες, καθώς επίσης και δύο τουλάχιστον εξωτερικές πλαϊνές ή εμπρόσθιες, κατάλληλες για την αποθήκευση υγειονομικού υλικού και για την άμεση πρόσβαση του ακόμη και όταν ο σάκος είναι κλειστός»

  γ) «Οι διαστάσεις του δεν θα είναι μικρότερες από 630 Χ 370 Χ 310 mm»

  Άποψη μας είναι ότι οι διαστάσεις οι οποίες παίζουν σπουδαίο ρόλο είναι οι εσωτερικές οι οποίες στην ουσία διαμορφώνουν και τον ωφέλιμο όγκο για την μεταφορά του υγειονομικού υλικού. Οι εξωτερικές διαστάσεις απεναντίας θα πρέπει να είναι όσο το δυνατόν μικρότερες για να βοηθούν έτσι στην εργονομία της αποθήκευσης των διαφόρων υλικών εντός του θαλάμου ασθενούς. Οπότε καλό είναι να προδιαγράψετε αφενός τις διαστάσεις, αλλά χωρίς μεγάλους περιορισμούς & αφετέρου να αναφερθεί και ο minimum ωφέλιμος όγκος που θα πρέπει να Προτείνουμε λοιπόν την μετατροπή της προδιαγραφής ως κάτωθι:

  «Οι διαστάσεις του να είναι περίπου 300 Χ 500 Χ 200 mm, ώστε να δύναται ο διασώστης να μεταφέρει ικανοποιητικό όγκο υγειονομικού υλικού (περίπου 18-20 λίτρων) για την αντιμετώπιση επειγόντων περιστατικών»

  δ) Πιστεύουμε ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό η κατασκευή & η χρήση του σάκου να διέπονται από διεθνή πρότυπα & κατευθυντήριες οδηγίες όπως άλλωστε όλα τα υλικά, εξαρτήματα & μηχανήματα που χρησιμοποιούνται στα ασθενοφόρα. Σε διαφορετική περίπτωση και ένας απλός σάκος με εσωτερικές θήκες που χρησιμοποιούμε στα ταξίδια μας θα μπορούσε να καλύπτει τις τεχνικές προδιαγραφές. Θα πρέπει λοιπόν η καταλληλότητα του προϊόντος να διασφαλίζεται προς όφελος της υπηρεσίας σας με απτές αποδείξεις. Για τους παραπάνω λόγους προτείνουμε την προσθήκη της κάτωθι προδιαγραφής:

  «Να διαθέτει πιστοποίηση CE mark & να πληροί τα διεθνή standards ασφαλείας DIN 13232 & EN 1789.»

  2. Φορητή παροχή οξυγόνου

  Ζητείται στις σελίδες 35, 108, & 177 με τις ίδιες τεχνικές προδιαγραφές. Η τεχνική προδιαγραφή απαιτεί τα κάτωθι:

  «Να προσφερθεί μία (1) πρόσθετη φορητή φιάλη οξυγόνου χωρητικότητας 400 lt (2 lt Χ 200 atm), αποθηκευμένη σε κατάλληλα διαμορφωμένη θέση στήριξης στο θάλαμο ασθενούς. Η φορητή φιάλη να διαθέτει μανοεκτονωτή και ενσωματωμένο κυκλικό ροόμετρο και να μεταφέρεται σε ειδική θήκη από αδιάβροχο ύφασμα πολυαμιδίου με δυνατότητα ανάρτησης από τον ώμο.
  Σημ.: Γενικά οτιδήποτε αφορά στον εξοπλισμό των ασθενοφόρων οχημάτων με συστήματα παροχής οξυγόνου πρέπει να εναρμονίζονται με το πρότυπο CEN, EN 1789.»

  Το πρώτο που σημειώνουμε είναι το υλικό κατασκευής της φιάλης. Πιστεύουμε ότι θα πρέπει να είναι από ελαφρύ υλικό (αλουμίνιο) για να μην επιβαρύνει τους διασώστες με επιπλέον βάρος. Το δεύτερο είναι ότι θα πρέπει να αναφερθεί με πιο λεπτομέρεια ο τύπος του μανοεκτονωτή & του ροομέτρου Ο2, διότι από την ποιότητα και από την εργονομική κατασκευή τους εξαρτάται και η αποτελεσματικότητα της χρήσης τους. Προτείνουμε την μετατροπή της τεχνικής προδιαγραφής ως κάτωθι:

  «Να προσφερθεί μία (1) πρόσθετη φορητή φιάλη οξυγόνου (αλουμινίου ελαφρού βάρους) χωρητικότητας 400 lt (2 lt Χ 200 atm), αποθηκευμένη σε κατάλληλα διαμορφωμένη θέση στήριξης στο θάλαμο ασθενούς. Η φορητή φιάλη να διαθέτει μανοεκτονωτή με ενσωματωμένο κυκλικό ροόμετρο (1-15) Ltr/min και να μεταφέρεται σε ειδική θήκη από αδιάβροχο ύφασμα πολυαμιδίου με δυνατότητα ανάρτησης από τον ώμο.
  Σημ.: Γενικά οτιδήποτε αφορά στον εξοπλισμό των ασθενοφόρων οχημάτων με συστήματα παροχής οξυγόνου πρέπει να εναρμονίζονται με το πρότυπο CEN, EN 1789.»

  3. Συσκευή ανάνηψης-τεχνητού αερισμού με τα παρελκόμενα της

  Ζητείται στις σελίδες 35, 102 & 178 με τις ίδιες τεχνικές προδιαγραφές. Η τεχνική προδιαγραφή απαιτεί τα κάτωθι:

  «Ο ασκός και οι μάσκες να μπορούν να κλιβανιστούν σε θερμοκρασία 130–135 0C ή να αποστειρωθούν με αέριο.»

  Είναι γνωστό ότι ο κλιβανισμός υλικών σε κλίβανο ατμού γίνεται είτε στους 121 oC είτε στους 134 oC maximum με τα ίδια αποτελέσματα. Οπότε καλό είναι να μην περιοριζόμαστε, αναφέροντας συγκεκριμένες θερμοκρασίες και απλά να αναφερθεί στις τεχνικές προδιαγραφές ότι απαιτείται να κλιβανίζονται σε κλίβανο ατμού. Προτείνουμε την μετατροπή της τεχνικής προδιαγραφής ως κάτωθι:

  «Ο ασκός και οι μάσκες να μπορούν να κλιβανιστούν σε κλίβανο ατμού ή να αποστειρωθούν με αέριο.»

  4. Ειδική Βαλίτσα Πρώτων Βοηθειών

  Ζητείται στις σελίδες 40, 101, & 182 με τις ίδιες τεχνικές προδιαγραφές. Προτείνουμε να προστεθεί άλλη μία παράγραφός στην τεχνική προδιαγραφή η οποία θα αναφέρει τα standards τα οποία θα διέπουν την ποιότητα κατασκευής και χρήσης του προϊόντος ως κάτωθι:

  «Να διαθέτει πιστοποίηση CE mark & να πληροί τα διεθνή standards ασφαλείας DIN 13232, DIN 13233, DIN 14142 & EN 1789.»

  5. Σάκος Πρώτων Βοηθειών

  Η τεχνική προδιαγραφή απαιτεί τα κάτωθι:

  α) «Να είναι κατασκευασμένος από ειδικό αδιάβροχο ύφασμα (π.χ. πολυαμίδιο) υψηλής αντοχής στα σκισίματα, στην τριβή και να προορίζεται για μακροχρόνια χρήση.»

  Η υψηλή αντοχή στον σάκο διασφαλίζεται, εκτός φυσικά από ην αντοχή του υφάσματος και με το πλαίσιο – σκελετό που διαθέτει & που του αποδίδει στιβαρότητα & εργονομία στην χρήση. Προτείνουμε την μετατροπή της προδιαγραφής ως κάτωθι:

  «Να είναι κατασκευασμένος από ειδικό αδιάβροχο ύφασμα (π.χ. πολυαμίδιο), το οποίο θα περιβάλει στιβαρό μεταλλικό ή πλαστικό πλαίσιο – σκελετό. Να είναι υψηλής αντοχής στα σκισίματα, στην τριβή και να προορίζεται για μακροχρόνια χρήση.»

  β) «Να διαθέτει εσωτερικές θήκες, καθώς επίσης και δύο εξωτερικές πλαϊνές και μια εμπρόσθια, κατάλληλες για την αποθήκευση υγειονομικού υλικού»

  Το σημαντικό στην εργονομία του σάκου είναι να διαθέτει εξωτερικές θήκες πρόσβασης είτε από το πλάι είτε από την εμπρόσθια όψη της. Ο ορισμός πόσες από αυτές θα είναι μπροστά ή στο πλάι περιορίζει τον ανταγωνισμό χωρίς να δίνει στην ουσία κανένα ουσιαστικό λειτουργικό πλεονέκτημα. Προτείνουμε την μετατροπή της προδιαγραφής ως κάτωθι:

  «Να διαθέτει εσωτερικές θήκες, καθώς επίσης και δύο τουλάχιστον εξωτερικές πλαϊνές ή εμπρόσθιες, κατάλληλες για την αποθήκευση υγειονομικού υλικού και για την άμεση πρόσβαση του ακόμη και όταν ο σάκος είναι κλειστός»

  γ) «Οι διαστάσεις του δεν θα είναι μικρότερες από 630 Χ 370 Χ 310 mm»

  Άποψη μας είναι ότι οι διαστάσεις οι οποίες παίζουν σπουδαίο ρόλο είναι οι εσωτερικές οι οποίες στην ουσία διαμορφώνουν και τον ωφέλιμο όγκο για την μεταφορά του υγειονομικού υλικού. Οι εξωτερικές διαστάσεις απεναντίας θα πρέπει να είναι όσο το δυνατόν μικρότερες για να βοηθούν έτσι στην εργονομία της αποθήκευσης των διαφόρων υλικών εντός του θαλάμου ασθενούς. Οπότε καλό είναι να προδιαγράψετε αφενός τις διαστάσεις, αλλά χωρίς μεγάλους περιορισμούς & αφετέρου να αναφερθεί και ο minimum ωφέλιμος όγκος που θα πρέπει να Προτείνουμε λοιπόν την μετατροπή της προδιαγραφής ως κάτωθι:

  «Οι διαστάσεις του να είναι περίπου 300 Χ 500 Χ 200 mm, ώστε να δύναται ο διασώστης να μεταφέρει ικανοποιητικό όγκο υγειονομικού υλικού (περίπου 18-20 λίτρων) για την αντιμετώπιση επειγόντων περιστατικών»

  δ) Πιστεύουμε ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό η κατασκευή & η χρήση του σάκου να διέπονται από διεθνή πρότυπα & κατευθυντήριες οδηγίες όπως άλλωστε όλα τα υλικά, εξαρτήματα & μηχανήματα που χρησιμοποιούνται στα ασθενοφόρα. Σε διαφορετική περίπτωση και ένας απλός σάκος με εσωτερικές θήκες που χρησιμοποιούμε στα ταξίδια μας θα μπορούσε να καλύπτει τις τεχνικές προδιαγραφές. Θα πρέπει λοιπόν η καταλληλότητα του προϊόντος να διασφαλίζεται προς όφελος της υπηρεσίας σας με απτές αποδείξεις. Για τους παραπάνω λόγους προτείνουμε την προσθήκη της κάτωθι προδιαγραφής:

  «Να διαθέτει πιστοποίηση CE mark & να πληροί τα διεθνή standards ασφαλείας DIN 13232 & EN 1789.»

  6. Φορητός Αναπνευστήρας

  Η τεχνική προδιαγραφή απαιτεί τα κάτωθι:

  «Να διαθέτει ρυθμίσεις για:
  • Όγκο αναπνοής VT: 100 – 2000 ml (άμεσα ρυθμιζόμενο).
  • Συχνότητα αερισμού: έως 50 bpm.
  • Σχέση Ι:Ε
  • ΡΕΕΡ: 0 – 20 mbar
  • Χρόνο εισπνοής
  • Πίεση υποστήριξης έως 30 mbar
  • Περιορισμό πίεσης έως 60 mbar»

  Η ρύθμιση της σχέσης Ι:Ε είναι στην ουσία ήσσονος σημασίας παράμετρος κατά την αντιμετώπιση ενός επείγοντος περιστατικού σε σχέση με τις βασικές ρυθμίσεις των πιέσεων, όγκων, συχνότητας αναπνοών, συναγερμών κλπ. Ο κορυφαίος κατασκευαστικός οίκος Weinmann Emergency έχει ορίσει σταθερό λόγο 1:1,7 και αυτόματη μεταβολή του κατά ±10% στις περιπτώσεις triggering, έτσι ώστε να απλουστεύεται ο χειρισμός του αναπνευστήρα, προς όφελος του χρήστη. Για να υπάρξει ευρύτητα συμμετοχής καθώς και ανάπτυξη του ανταγωνισμού προς όφελος του δημοσίου συμφέροντος, με την κατάθεση πλέον της μίας προσφοράς, προτείνουμε την μετατροπή της εν λόγω τεχνικής προδιαγραφής κάτωθι:

  «Να διαθέτει ρυθμίσεις για:
  • Όγκο αναπνοής VT: 100 – 2000 ml (άμεσα ρυθμιζόμενο).
  • Συχνότητα αερισμού: έως 50 bpm.
  • Σχέση Ι:Ε άμεσα ρυθμιζόμενη ή σχέση Ι:Ε σταθερή με αυτόματη μεταβολή της μέσω του trigger
  • ΡΕΕΡ: 0 – 20 mbar
  • Χρόνο εισπνοής
  • Πίεση υποστήριξης έως 30 mbar
  • Περιορισμό πίεσης έως 60 mbar»

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

Bear