Τεχνικές Προδιαγραφές – Σελίδα 9 – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Οι τεχνικές προδιαγραφές που έχουν δημοσιευτεί έως και 20/11/2016: Δημοσιεύσεις Τεχνικών Προδιαγραφών

Αναζήτηση Τεχνικών Προδιαγραφών


Είδος Κατηγορία Στάδιο Από - Έως
Γάντια σαγρέ (διαφανή), μιας χρήσης Υγειονομικό υλικό Διαβούλευση 13-12-2016 / 20-12-2016
Ιμάντας αιμοληψίας Υγειονομικό υλικό Διαβούλευση 13-12-2016 / 20-12-2016
Bear