Τεχνικές Προδιαγραφές – Σελίδα 6 – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Οι τεχνικές προδιαγραφές που έχουν δημοσιευτεί έως και 20/11/2016: Δημοσιεύσεις Τεχνικών Προδιαγραφών

Αναζήτηση Τεχνικών Προδιαγραφών


Είδος Κατηγορία Στάδιο Από - Έως
Τεχνικές προδιαγραφές προμήθειας οθόνης για τους σταθμούς εργασίας Λοιπό υλικό Διαβούλευση 05-01-2017 / 12-01-2017
Προδιαγραφές για τους επιτραπέζιους σταθμούς εργασίας Λοιπό υλικό Διαβούλευση 05-01-2017 / 12-01-2017
Τεχνικές προδιαγραφές Τείχους Προστασίας (Firewall) (CPV 32420000-3) Λοιπό υλικό Διαβούλευση 05-01-2017 / 12-01-2017
Τεχνικές προδιαγραφές προμήθειας αναλώσιμων υλικών για εκτυπωτές, φαξ και φωτοτυπικά (CPV 30192320-0) Λοιπό υλικό Διαβούλευση 05-01-2017 / 12-01-2017
Διαβούλευση τεχνικών προδιαγραφών εντύπων με CPV 22822000-8 Λοιπό υλικό Διαβούλευση 15-12-2016 / 20-12-2016
Φορητό monitor παρακολούθησης ζωτικών παραμέτρων ασθενούς Ιατρικά μηχανήματα Διαβούλευση 13-12-2016 / 20-12-2016
Αυτοκόλλητο ηλεκτρόδιο για τη λήψη ΗΚΓ, παίδων Υγειονομικό υλικό Διαβούλευση 13-12-2016 / 20-12-2016
Αυτοκόλλητο ηλεκτρόδιο για τη λήψη ΗΚΓ, ενηλίκων Υγειονομικό υλικό Διαβούλευση 13-12-2016 / 20-12-2016
Τουρνικέ (ισχαιμοπερίδεση) Υγειονομικό υλικό Διαβούλευση 13-12-2016 / 20-12-2016
Γάντια σαγρέ (διαφανή), μιας χρήσης Υγειονομικό υλικό Διαβούλευση 13-12-2016 / 20-12-2016
Bear