Τεχνικές Προδιαγραφές – Σελίδα 5 – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Οι τεχνικές προδιαγραφές που έχουν δημοσιευτεί έως και 20/11/2016: Δημοσιεύσεις Τεχνικών Προδιαγραφών

Αναζήτηση Τεχνικών Προδιαγραφών


Είδος Κατηγορία Στάδιο Από - Έως
Aσθενοφόρα οχήματα τύπου B-C 4X2 και B 4X4 Ασθενοφόρα οχήματα Τελικό
Επικαιροποίηση Τεχνικές Προδιαγραφών Τείχους Προστασίας (Firewall) (CPV 32420000-3) Λοιπό υλικό Διαβούλευση 31-05-2017 / 06-06-2017
Τεχνικές προδιαγραφές fax τύπου Α Λοιπό υλικό Διαβούλευση 12-05-2017 / 16-05-2017
Τεχνικές προδιαγραφές για Φωτοτυπικού τύπου Α (copier) Λοιπό υλικό Διαβούλευση 27-04-2017 / 03-05-2017
Ασθενοφόρα οχήματα 4Χ2, 4Χ4 & Κινητές Μονάδες Ασθενοφόρα οχήματα Διαβούλευση 24-04-2017 / 09-05-2017
Ασθενοφόρα οχήματα μικρού όγκου Ασθενοφόρα οχήματα Διαβούλευση 11-04-2017 / 26-04-2017
Κύκλωμα ασθενούς κατάλληλο για χρήση με αισθητήρα μέτρησης EtCO2 για απινιδωτήmonitor τύπου Lifepak 15 Physio-Control Υγειονομικό υλικό Διαβούλευση 28-02-2017 / 07-03-2017
Τεχνικές προδιαγραφές για Μεταγωγέα Δικτύου (Switch) (CPV 32420000-3) Λοιπό υλικό Διαβούλευση 05-01-2017 / 12-01-2017
Τεχνικές προδιαγραφές για σαρωτή εγγράφων (Scanner) Λοιπό υλικό Διαβούλευση 05-01-2017 / 12-01-2017
Τεχνικές προδιαγραφές δικτυακόυ εκτυπωτής τύπου LASER A4 (CPV 30100000-0) Λοιπό υλικό Διαβούλευση 05-01-2017 / 12-01-2017
Bear