Τεχνικές Προδιαγραφές – Σελίδα 4 – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Οι τεχνικές προδιαγραφές που έχουν δημοσιευτεί έως και 20/11/2016: Δημοσιεύσεις Τεχνικών Προδιαγραφών

Αναζήτηση Τεχνικών Προδιαγραφών


Είδος Κατηγορία Στάδιο Από - Έως
ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (Η/Υ) ΚΑΙ ΟΘΟΝΩΝ Λοιπό υλικό Τελικό
ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ Εργασίες τεχνικών θεμάτων Τελικό
ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ Υγειονομικό υλικό Τελικό
ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΚΡΑΝΟΣ ΑΝΑΒΑΤΗ ΜΗΧΑΝΗΣ Λοιπό υλικό Τελικό
ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΙΑΤΡΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ Ιατρικά μηχανήματα Τελικό
ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΕΤΙΚ & ΕΙΔΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Λοιπό υλικό Τελικό
ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΙΑΤΡΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΥΓΕΙΝΟΜΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ Υγειονομικό υλικό Τελικό
ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΟΓΚΟΜΕΤΡΙΚΗΣ ΑΝΤΛΙΑΣ ΕΚΧΥΣΗΣ ΥΓΡΩΝ Υγειονομικό υλικό Τελικό
ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΣΚΗΝΩΝ – ΕΤΙΚ Λοιπό υλικό Τελικό
ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ( ΑΕΡΟΣΥΜΠΙΕΣΤΗΣ – ΤΡΕΙΛΕΡ – ΗΛΕΚΤΡΟΓΕΝΝΗΤΡΙΑ) Μηχανολογικός εξοπλισμός Τελικό
Bear