Τεχνικές Προδιαγραφές – Σελίδα 3 – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Οι τεχνικές προδιαγραφές που έχουν δημοσιευτεί έως και 20/11/2016: Δημοσιεύσεις Τεχνικών Προδιαγραφών

Αναζήτηση Τεχνικών Προδιαγραφών


Είδος Κατηγορία Στάδιο Από - Έως
Τεχνικές Προδιαγραφές για την Προμήθεια Τυποποιημένων Ασθενοφόρων Οχημάτων Β,C (4Χ2) και Β (4Χ4),DIESEL Ασθενοφόρα οχήματα Τελικό
Τεχνικές Προδιαγραφές για την Προμήθεια Τυποποιημένων Ασθενοφόρων Οχημάτων Β,C (4Χ2) και Β (4Χ4),DIESEL Ασθενοφόρα οχήματα Τελικό
Τεχνικές Προδιαγραφές για την Προμήθεια Τυποποιημένων Ασθενοφόρων Οχημάτων Μικρού Όγκου Οχημάτων Ασθενοφόρα οχήματα Τελικό
Τεχνικές Προδιαγραφές για την Προμήθεια Τυποποιημένων Ασθενοφόρων Οχημάτων (Ambulance) Μικρού Όγκου Ασθενοφόρα οχήματα Τελικό
Τεχνικές Προδιαγραφές για την Προμήθεια Τυποποιημένων Ασθενοφόρων Οχημάτων, 4Χ2, DIESEL Ασθενοφόρα οχήματα Τελικό
Προδιαγραφές για φορητό υπολογιστή. Λοιπό υλικό Διαβούλευση 22-06-2017 / 27-06-2017
Ασθενοφόρα Οχήματα μικρού όγκου Ασθενοφόρα οχήματα Τελικό
Aσθενοφόρα οχήματα τύπου B-C 4X2 και B 4X4 Ασθενοφόρα οχήματα Τελικό
Επικαιροποίηση Τεχνικές Προδιαγραφών Τείχους Προστασίας (Firewall) (CPV 32420000-3) Λοιπό υλικό Διαβούλευση 31-05-2017 / 06-06-2017
Τεχνικές προδιαγραφές fax τύπου Α Λοιπό υλικό Διαβούλευση 12-05-2017 / 16-05-2017
Bear