Τεχνικές Προδιαγραφές – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Οι τεχνικές προδιαγραφές που έχουν δημοσιευτεί έως και 20/11/2016: Δημοσιεύσεις Τεχνικών Προδιαγραφών

Αναζήτηση Τεχνικών Προδιαγραφών


Είδος Κατηγορία Στάδιο Από - Έως
ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΙΑΤΡΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ Ιατρικά μηχανήματα Τελικό
ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΕΤΙΚ & ΕΙΔΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Λοιπό υλικό Τελικό
ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΙΑΤΡΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΥΓΕΙΝΟΜΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ Υγειονομικό υλικό Τελικό
ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΟΓΚΟΜΕΤΡΙΚΗΣ ΑΝΤΛΙΑΣ ΕΚΧΥΣΗΣ ΥΓΡΩΝ Υγειονομικό υλικό Τελικό
ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΣΚΗΝΩΝ – ΕΤΙΚ Λοιπό υλικό Τελικό
ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ( ΑΕΡΟΣΥΜΠΙΕΣΤΗΣ – ΤΡΕΙΛΕΡ – ΗΛΕΚΤΡΟΓΕΝΝΗΤΡΙΑ) Μηχανολογικός εξοπλισμός Τελικό
ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ (ΜΕΤΑΛΛΙΚΟΣ ΟΙΚΙΣΚΟΣ) Λοιπό υλικό Τελικό
ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ Υγειονομικό υλικό Τελικό
ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΔΙΚΥΚΛΩΝ ΜΗΧΑΝΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΕΚΑΒ Λοιπό υλικό Τελικό
Τεχνικές προδιαγραφές Εθνικής Στολής ΕΚΑΒ Λοιπό υλικό Τελικό
Bear