Αναζήτηση Προκηρύξεων – Σελίδα 9 – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Προκηρύξεις που έχουν δημοσιευτεί έως και 20/11/2016Αρχείο Προκηρύξεων

Αναζήτηση ΠροκήρυξηςΤίτλος Παράρτημα Είδος Διαγωνισμού Αριθμός Διακήρυξης Ημ/νια Υποβολής Προσφορών
Προμήθεια Ανταλλακτικών Ασθενοφόρων ΑΕ 380/27-05-2021 2:Παράρτημα Θεσσαλονίκης Συνοπτικός ΑΕ 380/2021 13/09/2021
Προμήθεια Ανταλλακτικών Ασθενοφόρων ΑΕ 445/28-06-2021 2:Παράρτημα Θεσσαλονίκης Συνοπτικός ΑΕ 445/2021 13/09/2021
Προμήθεια Ανταλλακτικών Ασθενοφόρων ΑΕ 454/30-06-2021 2:Παράρτημα Θεσσαλονίκης Συνοπτικός ΑΕ 454/2021 13/09/2021
Προμήθεια Ανταλλακτικών Ασθενοφόρων ΑΕ 351/12-05-2021 2:Παράρτημα Θεσσαλονίκης Συνοπτικός ΑΕ 351/2021 13/09/2021
Προμήθεια Ανταλλακτικών Ασθενοφόρων ΑΕ 64/19-01-2021 2:Παράρτημα Θεσσαλονίκης Συνοπτικός ΑΕ 64/2021 13/09/2021
Προμήθεια Ανταλλακτικών Ασθενοφόρου ΑΕ 282/02-04-2021 2:Παράρτημα Θεσσαλονίκης Συνοπτικός ΑΕ 282/2021 13/09/2021
Προμήθεια Ανταλλακτικών Ασθενοφόρων ΑΕ 288/6-04-2021 2:Παράρτημα Θεσσαλονίκης Συνοπτικός ΑΕ 288/2021 13/09/2021
Προμήθεια Ανταλλακτικών Ασθενοφόρων ΑΕ 350/12-05-2021 2:Παράρτημα Θεσσαλονίκης Συνοπτικός ΑΕ 350/2021 13/09/2021
ΕΠΑΝΑΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΑΝΑΓΟΜΩΣΗ ΦΙΑΛΩΝ ΟΞΥΓΟΝΟΥ ΤΟΜΕΩΝ ΝΟΜΟΥ ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ 7:Παράρτημα Ιωαννίνων Διαπραγμάτευση Η02/29-06-2021 14/09/2021
ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΚΟΙΝΩΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΡΑΦΙΩΝ ΤΥΠΟΥ ΝΤΕΞΙΟΝ ΓΙΑ ΤΟ ΕΚΑΒ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΣΗΜΕΙΩΣΗ ΚΑΤΩ ΑΠΟ ΤΟΝ ΠΙΝΑΚΑ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 9:Παράρτημα Αλεξανδρούπολης Διαπραγμάτευση ΑΕ 115/27-07-2021 15/09/2021
Bear