Αναζήτηση Προκηρύξεων – Σελίδα 8 – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Προκηρύξεις που έχουν δημοσιευτεί έως και 20/11/2016Αρχείο Προκηρύξεων

Αναζήτηση ΠροκήρυξηςΤίτλος Παράρτημα Είδος Διαγωνισμού Αριθμός Διακήρυξης Ημ/νια Υποβολής Προσφορών
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Η.Α 141/2021 2:Παράρτημα Θεσσαλονίκης Συνοπτικός Η.Α 141/2021 14/09/2021
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Η.Α 140/2021 2:Παράρτημα Θεσσαλονίκης Συνοπτικός Η.Α 140/2021 14/09/2021
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Η.Α 139/2021 2:Παράρτημα Θεσσαλονίκης Συνοπτικός Η.Α 139/2021 14/09/2021
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Η.Α 138/2021 2:Παράρτημα Θεσσαλονίκης Συνοπτικός Η.Α 138/2021 14/09/2021
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Η.Α 137/2021 2:Παράρτημα Θεσσαλονίκης Συνοπτικός Η.Α 137/2021 14/09/2021
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΗΑ136/2021 2:Παράρτημα Θεσσαλονίκης Συνοπτικός Η.Α 136/2021 14/09/2021
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΗΑ135/2021 2:Παράρτημα Θεσσαλονίκης Συνοπτικός ΗΑ135/2021 14/09/2021
Προμήθεια Ανταλλακτικών Ασθενοφόρων ΑΕ 369/19-05-2021 2:Παράρτημα Θεσσαλονίκης Συνοπτικός ΑΕ 369/2021 13/09/2021
Προμήθεια Ανταλλακτικών Ασθενοφορων ΑΕ 422/16-08-2021 2:Παράρτημα Θεσσαλονίκης Συνοπτικός ΑΕ 422/2021 13/09/2021
Προμήθεια Ανταλλακτικών Ασθενοφόρων ΑΕ 437/24-06-2021 2:Παράρτημα Θεσσαλονίκης Συνοπτικός ΑΕ 437/2021 13/09/2021
Bear