Αναζήτηση Προκηρύξεων – Σελίδα 747 – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Προκηρύξεις που έχουν δημοσιευτεί έως και 20/11/2016Αρχείο Προκηρύξεων

Αναζήτηση ΠροκήρυξηςΤίτλος Παράρτημα Είδος Διαγωνισμού Αριθμός Διακήρυξης Ημ/νια Υποβολής Προσφορών
Προμήθεια πετρελαίου θέρμανσης 4:Παράρτημα Ηρακλείου Διαπραγμάτευση 250/22-11-2016 05/12/2016
Προμήθεια ζωνών ασφαλείας 4:Παράρτημα Ηρακλείου Διαπραγμάτευση 165/27-07-2016 28/11/2016
Παροχή υπηρεσιών στα ασθ/ρα οχήματα του ΕΚΑΒ-ΣΕΡΡΩΝ 6:Παράρτημα Καβάλας Διαπραγμάτευση 161/27-10-2016 02/12/2016
Προμήθεια ανταλλακτικών με ΧΕΠ 6:Παράρτημα Καβάλας Διαπραγμάτευση 158/25-10-2016 28/11/2016
Παροχή εργασιών καθαριότητας στο ΚΗΙ 9968 ασθ/ρο όχημα με ΧΕΠ 6:Παράρτημα Καβάλας Διαπραγμάτευση 181/21-11-2016 25/11/2016
Παροχή υπηρεσιών στο ΚΗΙ 3832 όχημα I.X. με ΧΕΠ 6:Παράρτημα Καβάλας Διαπραγμάτευση 178/15-11-2016 25/11/2016
Προμήθεια ανταλλακτικών με ΧΕΠ 6:Παράρτημα Καβάλας Διαπραγμάτευση 177/15-11-2016 25/11/2016
Παροχή εργασιών καθαριότητας στο ΚΗΙ 3832 όχημα I.X. με ΧΕΠ 6:Παράρτημα Καβάλας Διαπραγμάτευση 170/08-11-2016 25/11/2016
Παροχή υπηρεσιών στο ΚΗΗ 1071 ασθ/ρο όχημα με ΧΕΠ 6:Παράρτημα Καβάλας Διαπραγμάτευση 142/06-10-2016 25/11/2016
Προμήθεια ανταλλακτικών με ΧΕΠ 6:Παράρτημα Καβάλας Διαπραγμάτευση 141/06-10-2016 25/11/2016
Bear