Αναζήτηση Προκηρύξεων – Σελίδα 727 – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Προκηρύξεις που έχουν δημοσιευτεί έως και 20/11/2016Αρχείο Προκηρύξεων

Αναζήτηση ΠροκήρυξηςΤίτλος Παράρτημα Είδος Διαγωνισμού Αριθμός Διακήρυξης Ημ/νια Υποβολής Προσφορών
Εμπρόθεσμος έλεγχος ΚΤΕΟ τεσσάρων ασθενοφόρων 8:Παράρτημα Λαμίας Διαπραγμάτευση Α473/14-11-2016 29/11/2016
Προμήθεια στρωμάτων ύπνου 1:Κεντρική Υπηρεσία Διαπραγμάτευση 255/27-10-2016 02/12/2016
Προμήθεια μπαταριών μολύβδου για UPS 9:Παράρτημα Αλεξανδρούπολης Διαπραγμάτευση 550/18-11-2016 30/11/2016
Προμήθεια ανταλλακτικών με ΧΕΠ 2:Παράρτημα Θεσσαλονίκης Διαπραγμάτευση 519/22-11-2016 24/11/2016
Προμήθεια ανταλλακτικών με ΧΕΠ 2:Παράρτημα Θεσσαλονίκης Διαπραγμάτευση 518/16-11-2016 24/11/2016
Εκπρόθεσμος τεχνικός έλεγχος ΚΤΕΟ με ΧΕΠ 2:Παράρτημα Θεσσαλονίκης Διαπραγμάτευση 516/21-11-2016 24/11/2016
Προμήθεια πλήρους εκπαιδευτικού προπλάσματος διασωλήνωσης 2:Παράρτημα Θεσσαλονίκης Διαπραγμάτευση 515/21-11-2016 01/12/2016
Προμήθεια υλικών Η/Υ 2:Παράρτημα Θεσσαλονίκης Διαπραγμάτευση 510/15-11-2016 01/12/2016
Προμήθεια υλικών συντήρησης πυροσβεστήρων 6:Παράρτημα Καβάλας Διαπραγμάτευση 58/26-05-2016 28/11/2016
Προμήθεια φαξ τηλεφώνου 6:Παράρτημα Καβάλας Διαπραγμάτευση 83/09-09-2016 28/11/2016
Bear