Αναζήτηση Προκηρύξεων – Σελίδα 7 – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Προκηρύξεις που έχουν δημοσιευτεί έως και 20/11/2016Αρχείο Προκηρύξεων

Αναζήτηση ΠροκήρυξηςΤίτλος Παράρτημα Είδος Διαγωνισμού Αριθμός Διακήρυξης Ημ/νια Υποβολής Προσφορών
Προμήθεια Υγειονομικού Υλικού ΑΕ 543/30-08-2021 2:Παράρτημα Θεσσαλονίκης Συνοπτικός ΑΕ 543/2021 15/09/2021
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Η.Α 150/2021 2:Παράρτημα Θεσσαλονίκης Συνοπτικός Η.Α 150/2021 14/09/2021
Προμήθεια Ανταλλακτικών Ασθενοφόρων ΑΕ 475/09-07-2021 2:Παράρτημα Θεσσαλονίκης Συνοπτικός ΑΕ 475/2021 14/09/2021
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Η.Α 148/2021 2:Παράρτημα Θεσσαλονίκης Συνοπτικός Η.Α 148/2021 14/09/2021
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Η.Α 147/2021 2:Παράρτημα Θεσσαλονίκης Συνοπτικός Η.Α 147/2021 14/09/2021
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Η.Α 146/2021 2:Παράρτημα Θεσσαλονίκης Συνοπτικός Η.Α 146/2021 14/09/2021
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Η.Α 145/2021 2:Παράρτημα Θεσσαλονίκης Συνοπτικός Η.Α 145/2021 14/09/2021
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Η.Α 144/2021 2:Παράρτημα Θεσσαλονίκης Συνοπτικός Η.Α 144/2021 14/09/2021
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 143/2021 2:Παράρτημα Θεσσαλονίκης Συνοπτικός Η.Α 143/2021 14/09/2021
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Η.Α 142/2021 2:Παράρτημα Θεσσαλονίκης Συνοπτικός Η.Α 142/2021 14/09/2021
Bear