Αναζήτηση Προκηρύξεων – Σελίδα 6 – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Προκηρύξεις που έχουν δημοσιευτεί έως και 20/11/2016Αρχείο Προκηρύξεων

Αναζήτηση ΠροκήρυξηςΤίτλος Παράρτημα Είδος Διαγωνισμού Αριθμός Διακήρυξης Ημ/νια Υποβολής Προσφορών
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ 11:Παράρτημα Κοζάνης Διαπραγμάτευση 67/26-05-2020 09/06/2020
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ 6:Παράρτημα Καβάλας Διαπραγμάτευση 20Τ ΚΑΙ 21Τ/20-05-2020 08/06/2020
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΠΑΡΜΠΡΙΖ 6:Παράρτημα Καβάλας Διαπραγμάτευση 26Τ&27Τ/20-05-2020 08/05/2020
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΑΡΑΘΥΡΟ ΑΝΟΙΓΟΜΕΝΟ ΣΥΡΟΜΕΝΗΣ ΠΟΡΤΑΣ ΑΣΘΕΝΟΦΟΡΟΥ ΟΧΗΜΑΤΟΣ 6:Παράρτημα Καβάλας Διαπραγμάτευση 25Τ/20-05-2020 08/06/2020
ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ ΤΟΜΕΩΝ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ 11:Παράρτημα Κοζάνης Διαπραγμάτευση 57/13-05-2020 09/06/2020
Τεχνικός Έλεγχος ΚΤΕΟ Ειδικού Οχήματος ΕΤΙΚ ΑΕ 308/29-05-20 ΧΕΠ 2:Παράρτημα Θεσσαλονίκης Συνοπτικός ΑΕ 308/2020 03/06/2020
ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΣΥΝΕΡΓΕΙΟΥ (ΜΕ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ) ΓΙΑ ΕΚΚΕΝΩΣΗ ΒΟΘΡΟΥ ΤΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΕΚΑΒ ΡΟΔΟΥ 12:Παράρτημα Μυτιλήνης Διαπραγμάτευση 109/13-05-2020 03/06/2020
Τεχνικός Έλεγχος ΚΤΕΟ Ειδικού Οχήματος ΕΤΙΚ ΑΕ 307/29-5-20 ΧΕΠ 2:Παράρτημα Θεσσαλονίκης Συνοπτικός ΑΕ 307/2020 03/06/2020
Τεχνικός Έλεγχος ΚΤΕΟ Ειδικού Οχήματος ΕΤΙΚ ΑΕ 306/29-05-2020 ΧΕΠ 2:Παράρτημα Θεσσαλονίκης Συνοπτικός AΕ 306/2020 03/06/2020
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΑΜΕΤΑΔΟΤΗ VHF ΜΕ ΔΙΠΛΕΚΤΗ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΣΥΧΝΟΤΗΤΩΝ 146-174 ΜΕ ΙΣΧΥ ΕΚΠΟΜΠΗΣ 50W 7:Παράρτημα Ιωαννίνων Διαπραγμάτευση Τ32/29-04-2020 15/06/2020
Bear