Αναζήτηση Προκηρύξεων – Σελίδα 580 – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Προκηρύξεις που έχουν δημοσιευτεί έως και 20/11/2016Αρχείο Προκηρύξεων

Αναζήτηση Προκήρυξης



Τίτλος Παράρτημα Είδος Διαγωνισμού Αριθμός Διακήρυξης Ημ/νια Υποβολής Προσφορών
Προμήθεια ανταλλακτικών με ΧΕΠ 2:Παράρτημα Θεσσαλονίκης Διαπραγμάτευση 528/01-12-2016 06/12/2016
Επισκευή αλουμινένιων κουφωμάτων στις κτιριακές εγκαταστάσεις της Κ.Υ. 1:Κεντρική Υπηρεσία Διαπραγμάτευση 279/01-12-2016 09/12/2016
Προμήθεια υλικών καθαριότητας – ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 6:Παράρτημα Καβάλας Διαπραγμάτευση 80/09-08-2016 07/12/2016
Πρόχειρος Διαγωνισμός για την προμήθεια αμόλυβδης βενζίνης και πετρελαίου κίνησης 6:Παράρτημα Καβάλας Συνοπτικός 04/2016 13/12/2016
Πρόχειρος Διαγωνισμός για την προμήθεια αμόλυβδης βενζίνης και πετρελαίου κίνησης για το ΕΚΑΒ Σερρών 6:Παράρτημα Καβάλας Συνοπτικός 03/2016 13/12/2016
Πρόχειρος Διαγωνισμός για την προμήθεια αμόλυβδης βενζίνης και πετρελαίου κίνησης για το ΕΚΑΒ Δράμας 6:Παράρτημα Καβάλας Συνοπτικός 05/2016 13/12/2016
Συνοπτικός διαγωνισμός για την προμήθεια θερμοκοιτίδας 1:Κεντρική Υπηρεσία Συνοπτικός 65/2016 12/12/2016
Προμήθεια ιατρικού εξοπλισμού 1:Κεντρική Υπηρεσία Συνοπτικός 36/2/2016 09/12/2016
Προμήθεια ιατρικού οξυγόνου για ένα έτος 3:Παράρτημα Πάτρας Συνοπτικός 10965/2016 25/11/2016
Ανάδειξη συνεργείου για τα ασθενοφόρα Mercedes 7:Παράρτημα Ιωαννίνων Συνοπτικός 9/2016 05/12/2016
Bear