Αναζήτηση Προκηρύξεων – Σελίδα 575 – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Προκηρύξεις που έχουν δημοσιευτεί έως και 20/11/2016Αρχείο Προκηρύξεων

Αναζήτηση Προκήρυξης



Τίτλος Παράρτημα Είδος Διαγωνισμού Αριθμός Διακήρυξης Ημ/νια Υποβολής Προσφορών
Προμήθεια ανταλλακτικών ΚΗΙ 8194 για ασθ/ρο ΕΚΑΒ Λάρισας 5:Παράρτημα Λάρισας Συνοπτικός 4303/2017 11/07/2017
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΜΕ ΑΕ 257 2:Παράρτημα Θεσσαλονίκης Συνοπτικός 5357/2017 11/07/2017
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΜΕ ΑΕ 227 2:Παράρτημα Θεσσαλονίκης Συνοπτικός 5356/2017 11/07/2017
ΕΤΗΣΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΑ 3:Παράρτημα Πάτρας Συνοπτικός 7354/2017 07/07/2017
2604 ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΓΙΑ ΑΙΤΗΜΑ 139 140 27 6 2017 11:Παράρτημα Κοζάνης Διαπραγμάτευση 139 140/27-06-2017 30/06/2017
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΥΧΕΝΙΚΩΝ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΩΝ ΚΟΛΛΑΡΩΝ ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΑΙΔΩΝ (Ν22/2017) 7:Παράρτημα Ιωαννίνων Συνοπτικός 2883/2017 07/07/2017
2560 προσφορα για αιτημα 138 23 6 2017 11:Παράρτημα Κοζάνης Διαπραγμάτευση 138/23-06-2017 30/06/2017
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΜΕ ΑΕ 229 2:Παράρτημα Θεσσαλονίκης Συνοπτικός 5344/2017 11/07/2017
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΜΕ ΑΕ 249 2:Παράρτημα Θεσσαλονίκης Συνοπτικός 5345/2017 11/07/2017
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΜΕ ΑΕ 250 2:Παράρτημα Θεσσαλονίκης Συνοπτικός 5346/2017 11/07/2017
Bear