Αναζήτηση Προκηρύξεων – Σελίδα 575 – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Προκηρύξεις που έχουν δημοσιευτεί έως και 20/11/2016Αρχείο Προκηρύξεων

Αναζήτηση ΠροκήρυξηςΤίτλος Παράρτημα Είδος Διαγωνισμού Αριθμός Διακήρυξης Ημ/νια Υποβολής Προσφορών
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΟΞΥΓΟΝΟΥ 9:Παράρτημα Αλεξανδρούπολης Διαπραγμάτευση 1/02-01-2017 20/01/2017
Υπηρεσίες ΚΤΕΟ ΑΕ 2/17 2:Παράρτημα Θεσσαλονίκης Συνοπτικός 407/2017 31/01/2017
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΤΟΜΕΑ ΚΕΡΚΥΡΑΣ 7:Παράρτημα Ιωαννίνων Συνοπτικός 260/2017 24/01/2017
Προμήθεια καυσίμων με ΑΕ 5/17 2:Παράρτημα Θεσσαλονίκης Συνοπτικός 271/2017 13/01/2017
Προμήθεια καυσίμων με ΑΕ 4/17 2:Παράρτημα Θεσσαλονίκης Συνοπτικός 270/2017 19/01/2017
Προμήθεια καυσίμων με ΑΕ 3/17 2:Παράρτημα Θεσσαλονίκης Συνοπτικός 269/2017 19/01/2017
Προμήθεια ανταλλακτικών με ΑΕ 525/16 2:Παράρτημα Θεσσαλονίκης Συνοπτικός 268/2017 26/01/2017
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΛΟΙΠΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΜΕ ΑΕ 523/16 2:Παράρτημα Θεσσαλονίκης Συνοπτικός 267/13-1-17/2017 26/01/2017
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΓΙΑ ΚΤΗΡΙΟ ΤΟΜΕΑ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ ΕΚΑΒ ΛΑΜΙΑΣ (Δ7/11-1-17) 8:Παράρτημα Λαμίας Συνοπτικός 89/2017 24/01/2017
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΓΙΑ ΚΤΗΡΙΟ ΕΚΑΒ ΛΑΜΙΑΣ 8:Παράρτημα Λαμίας Συνοπτικός 88/2017 24/01/2017
Bear