Αναζήτηση Προκηρύξεων – Σελίδα 560 – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Προκηρύξεις που έχουν δημοσιευτεί έως και 20/11/2016Αρχείο Προκηρύξεων

Αναζήτηση ΠροκήρυξηςΤίτλος Παράρτημα Είδος Διαγωνισμού Αριθμός Διακήρυξης Ημ/νια Υποβολής Προσφορών
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΙΑ Α.Δ. Α4/20-2-17 (ΕΜΠΡΟΘΕΣΜΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΤΕΟ ΓΙΑ ΑΣΘ/ΡΑ ΚΗΗ 1073, ΚΗΥ 8439, ΚΗΙ 6285, ΚΗΙ 9958 και ΚΗΟ 3333) 8:Παράρτημα Λαμίας Συνοπτικός Α4/20-2-17/2017 03/03/2017
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΛΟΙΠΟΥ ΜΕ ΑΕ 35 2:Παράρτημα Θεσσαλονίκης Συνοπτικός 1753/2017 07/03/2017
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΙΑ Α.Δ. Α2 και Α3/20-2-17 (ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΑΣΘ/ΡΟΥ ΚΗΟ 3276-FORD TRANSIT) 8:Παράρτημα Λαμίας Συνοπτικός Α2, Α3/20-2-17/2017 03/03/2017
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΛΟΙΠΟΥ ΜΕ ΑΕ 56 2:Παράρτημα Θεσσαλονίκης Συνοπτικός 1752/2017 07/03/2017
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΛΟΙΠΟΥ ΜΕ ΑΕ17 2:Παράρτημα Θεσσαλονίκης Συνοπτικός 1751/2017 07/03/2017
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΛΟΙΠΟΥ ΜΕ ΑΕ 57 2:Παράρτημα Θεσσαλονίκης Συνοπτικός 1750/2017 07/03/2017
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΛΟΙΠΟΥ ΜΕ ΑΕ38 2:Παράρτημα Θεσσαλονίκης Συνοπτικός 1749/2017 07/03/2017
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΛΟΙΠΟΥ ΜΕ ΑΕ 25 2:Παράρτημα Θεσσαλονίκης Συνοπτικός 1748/2017 07/03/2017
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΛΟΙΠΟΥ ΜΕ ΑΕ 24 2:Παράρτημα Θεσσαλονίκης Συνοπτικός 1747/2017 ΑΚΥΡΩΘΗΚΕ
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΛΟΙΠΟΥ ΜΕ ΑΕ 39 2:Παράρτημα Θεσσαλονίκης Συνοπτικός 1745/2017 07/03/2017
Bear