Αναζήτηση Προκηρύξεων – Σελίδα 545 – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Προκηρύξεις που έχουν δημοσιευτεί έως και 20/11/2016Αρχείο Προκηρύξεων

Αναζήτηση ΠροκήρυξηςΤίτλος Παράρτημα Είδος Διαγωνισμού Αριθμός Διακήρυξης Ημ/νια Υποβολής Προσφορών
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΜΕ ΑΕ 233 2:Παράρτημα Θεσσαλονίκης Συνοπτικός 4794/2017 20/06/2017
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΜΕ ΑΕ 232/17 2:Παράρτημα Θεσσαλονίκης Συνοπτικός 4793/2017 20/06/2017
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΑΕ 239/2-6-2017 ΧΕΠ 2:Παράρτημα Θεσσαλονίκης Συνοπτικός 4782/2017 13/06/2017
Προμήθεια ηλεκτρολογικών ανταλλακτικών για τα Ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ Τομέα Σάμου 12:Παράρτημα Μυτιλήνης Συνοπτικός 86/2017 09/06/2017
Προμήθεια ανταλλακτικών για τα ΚΗΗ 1367, ΚΗΟ 5294 και ΚΗΟ 5299 Ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ Μυτιλήνης 12:Παράρτημα Μυτιλήνης Συνοπτικός 118/2017 09/06/2017
Προμήθεια ανταλλακτικών και τοποθέτηση αυτών σε ασθενοφόρο του τομέα Καρδίτσας 5:Παράρτημα Λάρισας Συνοπτικός 3845/2017 14/06/2017
Προμήθεια ανταλλακτικών και τοποθέτηση αυτών σε ασθενοφόρο του τομέα Καρδίτσας 5:Παράρτημα Λάρισας Συνοπτικός 3846/2017 14/06/2017
Προμήθεια ανταλλακτικών για το ΚΗΗ 1367 Ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ Μυτιλήνης 12:Παράρτημα Μυτιλήνης Συνοπτικός 117/2017 09/06/2017
Προμήθεια ανταλλακτικών και τοποθέτηση αυτών σε ασθενοφόρο του τομέα Καρδίτσας 5:Παράρτημα Λάρισας Συνοπτικός 3844/2017 14/06/2017
Προμήθεια ανταλλακτικών για το ΚΗΙ 6782 Ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ Μυτιλήνης 12:Παράρτημα Μυτιλήνης Συνοπτικός 119/2017 09/06/2017
Bear