Αναζήτηση Προκηρύξεων – Σελίδα 540 – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Προκηρύξεις που έχουν δημοσιευτεί έως και 20/11/2016Αρχείο Προκηρύξεων

Αναζήτηση ΠροκήρυξηςΤίτλος Παράρτημα Είδος Διαγωνισμού Αριθμός Διακήρυξης Ημ/νια Υποβολής Προσφορών
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΑΕ 106/6-3-17 ΧΕΠ 2:Παράρτημα Θεσσαλονίκης Συνοπτικός 2276/2017 14/03/2017
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΑΕ 105/6-3-2017 ΧΕΠ 2:Παράρτημα Θεσσαλονίκης Συνοπτικός 2272/2017 14/03/2017
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΑΕ 104 ΧΕΠ 2:Παράρτημα Θεσσαλονίκης Συνοπτικός 2271/2017 14/03/2017
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΑΕ 103 ΧΕΠ 2:Παράρτημα Θεσσαλονίκης Συνοπτικός 2273/2017 14/03/2017
ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΟ ΚΗΟ-5266 ΑΣΘΕΝΟΦΟΡΟ ΟΧΗΜΑ VW ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ Τ47 7:Παράρτημα Ιωαννίνων Συνοπτικός 1137/2017 17/03/2017
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΚΗΟ-5266 ΑΣΘΕΝΟΦΟΡΟ ΟΧΗΜΑ VW ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ Τ46 7:Παράρτημα Ιωαννίνων Συνοπτικός 1138/2017 17/03/2017
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΜΕ ΑΕ 102 2:Παράρτημα Θεσσαλονίκης Συνοπτικός 2250/2017 21/03/2017
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΚΗΙ-9962 ΑΣΘΕΝΟΦΟΡΟ ΟΧΗΜΑ VW ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ Τ37 7:Παράρτημα Ιωαννίνων Συνοπτικός 1139/2017 17/03/2017
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΜΕ ΑΕ 92 2:Παράρτημα Θεσσαλονίκης Συνοπτικός 2253/2017 21/03/2017
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΜΕ ΑΕ 33 2:Παράρτημα Θεσσαλονίκης Συνοπτικός 2251/2017 21/03/2017
Bear