Αναζήτηση Προκηρύξεων – Σελίδα 538 – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Προκηρύξεις που έχουν δημοσιευτεί έως και 20/11/2016Αρχείο Προκηρύξεων

Αναζήτηση ΠροκήρυξηςΤίτλος Παράρτημα Είδος Διαγωνισμού Αριθμός Διακήρυξης Ημ/νια Υποβολής Προσφορών
Γάντια Μιας Χρήσεως μεγέθους LARGE 5:Παράρτημα Λάρισας Συνοπτικός 5247/2017 04/09/2017
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 1:Κεντρική Υπηρεσία Διαπραγμάτευση 139/18-08-2017 01/09/2017
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ (ΡΕΚΤΙΦΙΕ) ΚΙΝΗΤΗΡΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΑΠΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΣΥΝΕΡΓΕΙΟ 1:Κεντρική Υπηρεσία Διαπραγμάτευση 126/31-07-2017 31/08/2017
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΨΥΚΤΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ R 407 1:Κεντρική Υπηρεσία Διαπραγμάτευση 102/27-06-2017 31/08/2017
ΕΡΓΑΣΙΑ ΑΠΟΞΗΛΩΣΗΣ ΜΑΡΜΑΡΟΣΤΡΩΣΗΣ ( ~ 2M² ΚΑΤΕΣΤΡΑΜΜΕΝΗ ΛΟΓΩ ΠΑΓΕΤΟΥ) ΚΑΙ ΕΠΑΝΑΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΚΑΙΝΟΥΡΓΙΑΣ ΣΤΡΩΣΕΩΣ ΑΠΟ ΜΑΡΜΑΡΟΠΛΑΚΕΣ ΚΑΒΑΛΑΣ 1:Κεντρική Υπηρεσία Διαπραγμάτευση 103/27-06-2017 31/08/2017
ΠΑΡΟΧΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΣΤΑ ΕΠΙΤΟΙΧΙΑ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΑ ΤΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΡΤΑΣ 7:Παράρτημα Ιωαννίνων Διαπραγμάτευση 3547/21-08-2017 01/09/2017
ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ-ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΤΟ ΑΣΘΕΝΟΦΟΡΟ ΚΗΙ-6189 ΤΟΥ ΕΚΑΒ ΝΑΥΠΛΙΟΥ 10:Παράρτημα Τρίπολης Διαπραγμάτευση 1662/18-08-2017 29/08/2017
Προμήθεια ανταλλακτικών για το ΚΗΗ 1005 Ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ Τομέα Θήρας 12:Παράρτημα Μυτιλήνης Συνοπτικός 184/2017 25/08/2017
Εργασίες φανοποιείας για το ΚΗΙ 3498 Ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ Μυτιλήνης 12:Παράρτημα Μυτιλήνης Συνοπτικός 177/2017 25/08/2017
Εργασίες βουλκανιζατέρ για τα ΚΗΟ 5294 και ΚΗΙ 9925 Ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ Μυτιλήνης 12:Παράρτημα Μυτιλήνης Συνοπτικός 179/2017 23/08/2017
Bear