Αναζήτηση Προκηρύξεων – Σελίδα 537 – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Προκηρύξεις που έχουν δημοσιευτεί έως και 20/11/2016Αρχείο Προκηρύξεων

Αναζήτηση ΠροκήρυξηςΤίτλος Παράρτημα Είδος Διαγωνισμού Αριθμός Διακήρυξης Ημ/νια Υποβολής Προσφορών
ΕΤΗΣΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤ/ΚΩΝ ΓΙΑ ΑΣΘ/ΡΑ FORD ΕΚΑΒ ΛΑΜΙΑΣ (Α.Δ. 20/2017) 8:Παράρτημα Λαμίας Συνοπτικός 20/2017 03/08/2017
ΕΤΗΣΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗ ΜΕ ΣΥΝΕΡΓΕΙΟ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ/ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΣΘ/ΡΩΝ MERCEDES ΕΚΑΒ ΛΑΜΙΑΣ (Α.Δ. 19/2017) 8:Παράρτημα Λαμίας Συνοπτικός 19/2017 03/08/2017
ΕΤΗΣΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤ/ΚΩΝ ΓΙΑ ΑΣΘ/ΡΑ MERCEDES EKΑΒ ΛΑΜΙΑΣ (Α.Δ. 18/2017) 8:Παράρτημα Λαμίας Συνοπτικός 18/2017 03/08/2017
ΕΤΗΣΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗ ΜΕ ΣΥΝΕΡΓΕΙΟ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ/ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΑΣΘ/ΡΩΝ CITROEN EKAB ΛΑΜΙΑΣ (Α.Δ. 17/2017) 8:Παράρτημα Λαμίας Συνοπτικός 17/2017 03/08/2017
ΕΤΗΣΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤ/ΚΩΝ ΓΙΑ ΑΣΘ/ΡΑ CITROEN ΕΚΑΒ ΛΑΜΙΑΣ (ΔΙΑΚ. 16/2017) 8:Παράρτημα Λαμίας Συνοπτικός 16/2017 03/08/2017
ΕΤΗΣΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗ ΜΕ ΣΥΝΕΡΓΕΙΟ ΓΙΑ ΕΠΙΣΚΕΥΗ/ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΣΘ/ΡΩΝ WV ΕΚΑΒ ΛΑΜΙΑΣ (ΔΙΑΚ.15/2017) 8:Παράρτημα Λαμίας Συνοπτικός 15/2017 03/08/2017
ΣΥΝΑΨΗ ΕΤΗΣΙΑΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤ/ΚΩΝ ΓΙΑ ΑΣΘ/ΡΑ WV ΕΚΑΒ ΛΑΜΙΑΣ (ΔΙΑΚ. 14/2017) 8:Παράρτημα Λαμίας Συνοπτικός 14/2017 03/08/2017
Επισκευή ασθενοφόρου 2:Παράρτημα Θεσσαλονίκης Συνοπτικός 31/2017 08/08/2017
Ελαστικά 2:Παράρτημα Θεσσαλονίκης Συνοπτικός 30/2017 08/08/2017
Προμήθεια ανταλλακτικών και εργασίες σε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ Τομέα Τρικάλων 5:Παράρτημα Λάρισας Συνοπτικός 4782/2017 31/07/2017
Bear