Αναζήτηση Προκηρύξεων – Σελίδα 536 – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Προκηρύξεις που έχουν δημοσιευτεί έως και 20/11/2016Αρχείο Προκηρύξεων

Αναζήτηση ΠροκήρυξηςΤίτλος Παράρτημα Είδος Διαγωνισμού Αριθμός Διακήρυξης Ημ/νια Υποβολής Προσφορών
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΣΤΟ ΚΗΗ 1068 ΑΣΘΕΝΟΦΟΡΟ 9:Παράρτημα Αλεξανδρούπολης Διαπραγμάτευση 78-79/13-02-2017 15/03/2017
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΟΥ ΣΤΟ ΚΗΙ 8587 ΑΣΘΕΝΟΦΟΡΟ 9:Παράρτημα Αλεξανδρούπολης Διαπραγμάτευση 76-77/13-02-2017 15/03/2017
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΣΤΟ ΚΗΙ 9932 ΑΣΘΕΝΟΦΟΡΟ 9:Παράρτημα Αλεξανδρούπολης Διαπραγμάτευση 74-75/13-02-2017 15/03/2017
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΣΤΟ ΚΗΙ 9967 ΑΣΘΕΝΟΦΟΡΟ 9:Παράρτημα Αλεξανδρούπολης Διαπραγμάτευση 72-73/13-02-2017 15/03/2017
ΠΑΡΟΧΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΣΤΟ ΚΗΙ-9979 ΑΣΘΕΝΟΦΟΡΟ ΟΧΗΜΑ ΤΟΜΕΑΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ Τ56 – ΧΕΠ 7:Παράρτημα Ιωαννίνων Συνοπτικός 1176/2017 10/03/2017
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΚΗΙ-9979 ΑΣΘΕΝΟΦΟΡΟ ΟΧΗΜΑ ΤΟΜΕΑΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ Τ55 – ΧΕΠ 7:Παράρτημα Ιωαννίνων Συνοπτικός 1177/2017 10/03/2017
ΠΑΡΟΧΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΣΤΟ ΚΗΟ-5265 ΑΣΘΕΝΟΦΟΡΟ ΟΧΗΜΑ ΤΟΜΕΑ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ Τ54 – ΧΕΠ 7:Παράρτημα Ιωαννίνων Συνοπτικός 1178/2017 10/03/2017
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΚΗΟ-5265 ΑΣΘΕΝΟΦΟΡΟ ΟΧΗΜΑ ΤΟΜΕΑΣ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ Τ53 – ΧΕΠ 7:Παράρτημα Ιωαννίνων Συνοπτικός 1179/2017 10/03/2017
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΑΕ 109/7-9-17 ΧΕΠ 2:Παράρτημα Θεσσαλονίκης Συνοπτικός 2344/2017 14/03/2017
ΕΠΑΝΑΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΕΤΗΣΙΟ ΣΥΝΤΗΡΗΤΗ ΕΠΙΣΚΕΥΑΣΤΗ A/C ΑΣΘΕΝΟΦΟΡΩΝ 3:Παράρτημα Πάτρας Συνοπτικός 2397/2017 14/03/2017
Bear