Αναζήτηση Προκηρύξεων – Σελίδα 536 – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Προκηρύξεις που έχουν δημοσιευτεί έως και 20/11/2016Αρχείο Προκηρύξεων

Αναζήτηση ΠροκήρυξηςΤίτλος Παράρτημα Είδος Διαγωνισμού Αριθμός Διακήρυξης Ημ/νια Υποβολής Προσφορών
997 προσφορες για αιτημα 62 3 3 2017 11:Παράρτημα Κοζάνης Διαπραγμάτευση 62/03-03-2017 10/03/2017
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΣΤΟ ΚΗΙ 3479 ΑΣΘΕΝΟΦΟΡΟ 9:Παράρτημα Αλεξανδρούπολης Διαπραγμάτευση 86-87/13-02-2017 15/03/2017
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΣΤΟ ΚΗΙ 1484 ΑΣΘΕΝΟΦΟΡΟ 9:Παράρτημα Αλεξανδρούπολης Διαπραγμάτευση 84-85/13-02-2017 15/03/2017
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΣΤΟ ΚΗΙ 5686 ΑΣΘΕΝΟΦΟΡΟ 9:Παράρτημα Αλεξανδρούπολης Διαπραγμάτευση 82-83/13-02-2017 15/03/2017
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΣΤΟ ΚΗΙ 9965 ΑΣΘΕΝΟΦΟΡΟ 9:Παράρτημα Αλεξανδρούπολης Διαπραγμάτευση 80-81/13-02-2017 15/03/2017
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΣΤΟ ΚΗΗ 1068 ΑΣΘΕΝΟΦΟΡΟ 9:Παράρτημα Αλεξανδρούπολης Διαπραγμάτευση 78-79/13-02-2017 15/03/2017
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΟΥ ΣΤΟ ΚΗΙ 8587 ΑΣΘΕΝΟΦΟΡΟ 9:Παράρτημα Αλεξανδρούπολης Διαπραγμάτευση 76-77/13-02-2017 15/03/2017
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΣΤΟ ΚΗΙ 9932 ΑΣΘΕΝΟΦΟΡΟ 9:Παράρτημα Αλεξανδρούπολης Διαπραγμάτευση 74-75/13-02-2017 15/03/2017
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΣΤΟ ΚΗΙ 9967 ΑΣΘΕΝΟΦΟΡΟ 9:Παράρτημα Αλεξανδρούπολης Διαπραγμάτευση 72-73/13-02-2017 15/03/2017
ΠΑΡΟΧΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΣΤΟ ΚΗΙ-9979 ΑΣΘΕΝΟΦΟΡΟ ΟΧΗΜΑ ΤΟΜΕΑΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ Τ56 – ΧΕΠ 7:Παράρτημα Ιωαννίνων Συνοπτικός 1176/2017 10/03/2017
Bear