Αναζήτηση Προκηρύξεων – Σελίδα 535 – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Προκηρύξεις που έχουν δημοσιευτεί έως και 20/11/2016Αρχείο Προκηρύξεων

Αναζήτηση Προκήρυξης



Τίτλος Παράρτημα Είδος Διαγωνισμού Αριθμός Διακήρυξης Ημ/νια Υποβολής Προσφορών
ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΑ ΗΛΕΚΤΡΟΔΙΑ ΑΥΤΟΜΑΤΟΥ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΑΠΙΝΙΔΩΤΗ ZOLL STAT-PADZ II ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ Ν4 7:Παράρτημα Ιωαννίνων Συνοπτικός 891/2017 03/03/2017
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΑΕ 84/21-2-17 ΧΕΠ 2:Παράρτημα Θεσσαλονίκης Συνοπτικός 1877/2017 28/02/2017
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΑΕ 83/21-2-17 ΧΕΠ 2:Παράρτημα Θεσσαλονίκης Συνοπτικός 1876/2017 28/02/2017
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΑΕ 82/21-2-17 ΧΕΠ 2:Παράρτημα Θεσσαλονίκης Συνοπτικός 1874/2017 28/02/2017
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΑΕ 81/21-2-17 ΧΕΠ 2:Παράρτημα Θεσσαλονίκης Συνοπτικός 1873/2017 28/02/2017
Προμήθεια λάμπες φάρου για το ΚΗΙ 6783 ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ Μυτιλήνης 12:Παράρτημα Μυτιλήνης Διαπραγμάτευση 31/16-02-2017 01/03/2017
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΑΕ 79/21-2-2017 ΧΕΠ 2:Παράρτημα Θεσσαλονίκης Συνοπτικός 1871/2017 28/02/2017
Προμήθεια ανταλλακτικών ( Ρελέ ) για ΚΗΙ 6783 ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ Μυτιλήνης 12:Παράρτημα Μυτιλήνης Διαπραγμάτευση 5/20-01-2017 01/03/2017
ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΠΛΥΣΗΣ ΑΚΑΘΑΡΤΟΥ ΙΜΑΤΙΣΜΟΥ 1:Κεντρική Υπηρεσία Συνοπτικός 69/16/2017 06/03/2017
Προμήθεια ανταλλακτικών για το ΚΗΙ 6783 ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ Μυτιλήνης 12:Παράρτημα Μυτιλήνης Διαπραγμάτευση 30/16-02-2017 01/03/2017
Bear