Αναζήτηση Προκηρύξεων – Σελίδα 534 – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Προκηρύξεις που έχουν δημοσιευτεί έως και 20/11/2016Αρχείο Προκηρύξεων

Αναζήτηση ΠροκήρυξηςΤίτλος Παράρτημα Είδος Διαγωνισμού Αριθμός Διακήρυξης Ημ/νια Υποβολής Προσφορών
1149 ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΓΙΑ ΑΙΤΗΜΑ 68 13 3 2107 11:Παράρτημα Κοζάνης Διαπραγμάτευση 68/13-03-2017 21/03/2017
1146 ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΓΙΑ ΑΙΤΗΜΑ 67 13 3 2017 11:Παράρτημα Κοζάνης Διαπραγμάτευση 67/13-03-2017 21/03/2017
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΛΟΙΠΟΥ ΜΕ ΑΕ 112 2:Παράρτημα Θεσσαλονίκης Συνοπτικός 2633/2017 28/03/2017
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΑΕ 125/14-3-2017 ΧΕΠ 2:Παράρτημα Θεσσαλονίκης Συνοπτικός 2619/2017 21/03/2017
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΑΕ 124/14-3-2017 ΧΕΠ 2:Παράρτημα Θεσσαλονίκης Συνοπτικός 2602/2017 21/03/2017
ΠΑΡΟΧΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΦΩΤΟΑΝΤΙΓΡΑΦΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ CANON IR5055 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ Γ11 7:Παράρτημα Ιωαννίνων Συνοπτικός 1298/2017 24/03/2017
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΦΩΤΟΑΝΤΙΓΡΑΦΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ CANON IR5055 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ Γ10 7:Παράρτημα Ιωαννίνων Συνοπτικός 1297/2017 24/03/2017
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΧΑΡΤΙΟΥ ΥΓΕΙΑΣ 100gr ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ Γ9 7:Παράρτημα Ιωαννίνων Συνοπτικός 1296/2017 24/03/2017
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΕΛΑΝΙΩΝ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ Γ5 7:Παράρτημα Ιωαννίνων Συνοπτικός 1295/2017 24/03/2017
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΟΝΕΡ & ΜΕΛΑΝΙΩΝ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ Γ4 7:Παράρτημα Ιωαννίνων Συνοπτικός 1294/2017 24/03/2017
Bear