Αναζήτηση Προκηρύξεων – Σελίδα 533 – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Προκηρύξεις που έχουν δημοσιευτεί έως και 20/11/2016Αρχείο Προκηρύξεων

Αναζήτηση ΠροκήρυξηςΤίτλος Παράρτημα Είδος Διαγωνισμού Αριθμός Διακήρυξης Ημ/νια Υποβολής Προσφορών
ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ-ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΣΘΕΝΟΦΟΡΩΝ ΕΚΑΒ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 10:Παράρτημα Τρίπολης Διαπραγμάτευση 422/03-03-2017/03-03-2017 14/03/2017
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ ΑΣΘΕΝΟΦΟΡΩΝ 4:Παράρτημα Ηρακλείου Διαπραγμάτευση 5/07-02-2017 15/03/2017
2η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΙΑ Α.Δ. Α4/20-2-17 (ΕΜΠΡΟΘΕΣΜΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΤΕΟ ΓΙΑ ΑΣΘ/ΡΑ ΚΗΗ 1073, ΚΗΥ 8439, ΚΗΙ 6285, ΚΗΙ 9958 και ΚΗΟ 3333) 8:Παράρτημα Λαμίας Συνοπτικός Α4/2017 09/03/2017
ΠΡΟΝΗΘΕΙΑ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ 4:Παράρτημα Ηρακλείου Διαπραγμάτευση 2/02-02-2017 15/03/2017
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΠΑΤΑΡΙΩΝ 4:Παράρτημα Ηρακλείου Διαπραγμάτευση 3/03-02-2017 15/03/2017
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΕΛΑΝΙΩΝ ΕΚΤΥΠΩΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΕΚΑΒ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 4:Παράρτημα Ηρακλείου Διαπραγμάτευση 5/02-02-2017 15/03/2017
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΩΤΡΩΝ 9:Παράρτημα Αλεξανδρούπολης Διαπραγμάτευση 88/14-02-2017 14/03/2017
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ IP/VOIP ΓΙΑ ΤΟ ΕΚΑΒ ΡΟΔΟΥ 1:Κεντρική Υπηρεσία Διαπραγμάτευση 31/03-03-2017 14/03/2017
ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΕΛΑΣΤΙΚΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΚΗΙ 9970 ΑΣΘ/ΡΟ ΟΧΗΜΑ ΤΟΥ ΕΚΑΒ-ΔΡΑΜΑΣ 6:Παράρτημα Καβάλας Διαπραγμάτευση 35Τ/17-02-2017 06/03/2017
ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΤΟ ΚΗΙ 9970 ΑΣΘ/ΡΟ ΟΧΗΜΑ ΤΟΥ ΕΚΑΒ-ΔΡΑΜΑΣ 6:Παράρτημα Καβάλας Διαπραγμάτευση 37Τ/17-02-2017 06/03/2017
Bear