Αναζήτηση Προκηρύξεων – Σελίδα 531 – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Προκηρύξεις που έχουν δημοσιευτεί έως και 20/11/2016Αρχείο Προκηρύξεων

Αναζήτηση ΠροκήρυξηςΤίτλος Παράρτημα Είδος Διαγωνισμού Αριθμός Διακήρυξης Ημ/νια Υποβολής Προσφορών
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΕΛΑΝΙΩΝ ΕΚΤΥΠΩΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΕΚΑΒ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 4:Παράρτημα Ηρακλείου Διαπραγμάτευση 5/02-02-2017 15/03/2017
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΩΤΡΩΝ 9:Παράρτημα Αλεξανδρούπολης Διαπραγμάτευση 88/14-02-2017 14/03/2017
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ IP/VOIP ΓΙΑ ΤΟ ΕΚΑΒ ΡΟΔΟΥ 1:Κεντρική Υπηρεσία Διαπραγμάτευση 31/03-03-2017 14/03/2017
ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΕΛΑΣΤΙΚΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΚΗΙ 9970 ΑΣΘ/ΡΟ ΟΧΗΜΑ ΤΟΥ ΕΚΑΒ-ΔΡΑΜΑΣ 6:Παράρτημα Καβάλας Διαπραγμάτευση 35Τ/17-02-2017 06/03/2017
ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΤΟ ΚΗΙ 9970 ΑΣΘ/ΡΟ ΟΧΗΜΑ ΤΟΥ ΕΚΑΒ-ΔΡΑΜΑΣ 6:Παράρτημα Καβάλας Διαπραγμάτευση 37Τ/17-02-2017 06/03/2017
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΖΑΝΤΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΚΗΙ 9970 ΑΣΘ/ΡΟ ΟΧΗΜΑ ΤΟΥ ΕΚΑΒ-ΔΡΑΜΑΣ 6:Παράρτημα Καβάλας Διαπραγμάτευση 34Τ/17-02-2017 06/03/2017
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΑΕ 101/2-3-2017 ΧΕΠ 2:Παράρτημα Θεσσαλονίκης Συνοπτικός 2153/2017 09/03/2017
ΛΙΠΑΝΤΙΚΑ – ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ – ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΣΘΕΝΟΦΟΡΩΝ ΤΟΥ ΕΚΑΒ ΝΑΥΠΛΙΟΥ 10:Παράρτημα Τρίπολης Διαπραγμάτευση 406/02-03-2017 13/03/2017
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΑΕ 100/2-3-17 ΧΕΠ 2:Παράρτημα Θεσσαλονίκης Συνοπτικός 2128/2017 09/03/2017
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΑΕ 99/2-3-17 ΧΕΠ 2:Παράρτημα Θεσσαλονίκης Συνοπτικός 2130/2017 09/03/2017
Bear