Αναζήτηση Προκηρύξεων – Σελίδα 530 – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Προκηρύξεις που έχουν δημοσιευτεί έως και 20/11/2016Αρχείο Προκηρύξεων

Αναζήτηση ΠροκήρυξηςΤίτλος Παράρτημα Είδος Διαγωνισμού Αριθμός Διακήρυξης Ημ/νια Υποβολής Προσφορών
ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΗΛΚΤΡΟΫΔΡΑΥΛΙΚΟΥ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΙΝΗΣΕΩΝ ΦΟΡΕΙΟΥ 1:Κεντρική Υπηρεσία Διαπραγμάτευση 28/23-02-2017 07/03/2017
ΠΑΡΟΧΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΣΤΟ ΚΗΙ-9239 ΑΣΘΕΝΟΦΟΡΟ ΟΧΗΜΑ MERCEDES ΤΟΜΕΑΣ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ Τ36 7:Παράρτημα Ιωαννίνων Συνοπτικός 945/2017 06/03/2017
ΠΑΡΟΧΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΣΤΟ ΚΗΙ-6479 ΑΣΘΕΝΟΦΟΡΟ ΟΧΗΜΑ CITROEN ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ Τ19 7:Παράρτημα Ιωαννίνων Συνοπτικός 944/2017 06/03/2017
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΚΗΙ-6479 ΑΣΘΕΝΟΦΟΡΟ ΟΧΗΜΑ CITROEN ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ Τ18 7:Παράρτημα Ιωαννίνων Συνοπτικός 943/2017 06/03/2017
ΠΑΡΟΧΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΣΤΟ ΚΗΟ-5266 ΑΣΘΕΝΟΦΟΡΟ ΟΧΗΜΑ VW ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ Τ17 7:Παράρτημα Ιωαννίνων Συνοπτικός 942/2017 06/03/2017
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΑΕ 80/21-2-2017 ΧΕΠ 2:Παράρτημα Θεσσαλονίκης Συνοπτικός 1872/2017 02/03/2017
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΚΗΟ-5266 ΑΣΘΕΝΟΦΟΡΟ ΟΧΗΜΑ VW ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ Τ16 7:Παράρτημα Ιωαννίνων Συνοπτικός 941/2017 06/03/2017
Πρόσκληση ενδιαφέροντος λοιπου με ΑΕ 51 2:Παράρτημα Θεσσαλονίκης Συνοπτικός 1902/2017 09/03/2017
Πρόσκληση ενδιαφέροντος λοιπου με ΑΕ 45 2:Παράρτημα Θεσσαλονίκης Συνοπτικός 1903/2017 09/03/2017
Επίσωτρα ελαστικά ασθενοφόρων 5:Παράρτημα Λάρισας Συνοπτικός 1272/2017 09/03/2017
Bear