Αναζήτηση Προκηρύξεων – Σελίδα 530 – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Προκηρύξεις που έχουν δημοσιευτεί έως και 20/11/2016Αρχείο Προκηρύξεων

Αναζήτηση ΠροκήρυξηςΤίτλος Παράρτημα Είδος Διαγωνισμού Αριθμός Διακήρυξης Ημ/νια Υποβολής Προσφορών
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΧΑΡΤΙΟΥ ΥΓΕΙΑΣ 100gr ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ Γ9 7:Παράρτημα Ιωαννίνων Συνοπτικός 1296/2017 24/03/2017
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΕΛΑΝΙΩΝ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ Γ5 7:Παράρτημα Ιωαννίνων Συνοπτικός 1295/2017 24/03/2017
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΟΝΕΡ & ΜΕΛΑΝΙΩΝ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ Γ4 7:Παράρτημα Ιωαννίνων Συνοπτικός 1294/2017 24/03/2017
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΧΑΡΤΙΟΥ ΕΚΤΥΠΩΣΗΣ Α4 – ΠΑΚΕΤΑ ΤΩΝ 500 ΦΥΛΛΩΝ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ Γ3 7:Παράρτημα Ιωαννίνων Συνοπτικός 1293/2017 24/03/2017
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΑΕ 122/14-3-2017 ΧΕΠ 2:Παράρτημα Θεσσαλονίκης Συνοπτικός 2592/2017 21/03/2017
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΑΕ 120/13-3-2017 ΧΕΠ 2:Παράρτημα Θεσσαλονίκης Συνοπτικός 2591/2017 21/03/2017
1068 ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΓΙΑ ΑΙΤΗΜΑ 66 10 3-17 11:Παράρτημα Κοζάνης Διαπραγμάτευση 66/10-03-2017 21/03/2017
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΛΟΙΠΟΥ ΜΕ ΑΕ 108 2:Παράρτημα Θεσσαλονίκης Συνοπτικός 2572/2017 28/03/2017
1067 ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΓΙΑ ΑΙΤΗΜΑ 65 10 3 2017 11:Παράρτημα Κοζάνης Διαπραγμάτευση 65/10-03-2017 21/03/2017
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΛΟΙΠΟΥ ΜΕ ΑΕ 107 2:Παράρτημα Θεσσαλονίκης Συνοπτικός 2573/2017 28/03/2017
Bear