Αναζήτηση Προκηρύξεων – Σελίδα 530 – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Προκηρύξεις που έχουν δημοσιευτεί έως και 20/11/2016Αρχείο Προκηρύξεων

Αναζήτηση Προκήρυξης



Τίτλος Παράρτημα Είδος Διαγωνισμού Αριθμός Διακήρυξης Ημ/νια Υποβολής Προσφορών
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΔΕΣΜΩΝ 7:Παράρτημα Ιωαννίνων Συνοπτικός 2884/2017 21/07/2017
ΕΤΗΣΙΟΣ ΑΝΑΔΟΧΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ – ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΑΣΘΕΝΟΦΟΡΩΝ CITROEN ΤΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ 9:Παράρτημα Αλεξανδρούπολης Διαπραγμάτευση 281/13-06-2017 19/07/2017
ΕΤΗΣΙΟΣ ΑΝΑΔΟΧΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ – ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΑΣΘΕΝΟΦΟΡΩΝ FIAT ΤΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ 9:Παράρτημα Αλεξανδρούπολης Διαπραγμάτευση 280/13-06-2017 19/07/2017
ΕΤΗΣΙΟΣ ΑΝΑΔΟΧΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ – ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΑΣΘΕΝΟΦΟΡΩΝ MERCEDES ΤΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ 9:Παράρτημα Αλεξανδρούπολης Διαπραγμάτευση 279/13-06-2017 19/07/2017
ΕΤΗΣΙΟΣ ΑΝΑΔΟΧΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ – ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΑΣΘΕΝΟΦΟΡΩΝ VW ΤΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ 9:Παράρτημα Αλεξανδρούπολης Διαπραγμάτευση 278/13-06-2017 19/07/2017
Πρόσκληση Επιβεβαίωσης Ενδιαφέροντος ΑΕ 291/10-07-2016 ΧΕΠ 2:Παράρτημα Θεσσαλονίκης Συνοπτικός 5767/2017 13/07/2017
Πρόσκληση Επιβεβαίωσης Ενδιαφέροντος ΑΕ 290/10-7-2017 ΧΕΠ 2:Παράρτημα Θεσσαλονίκης Συνοπτικός 5766/2017 13/07/2017
ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΔΙΑΡΡΥΘΜΙΣΕΩΝ ΣΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΤΗΣ ΚΥ ΤΟΥ ΕΚΑΒ 1:Κεντρική Υπηρεσία Συνοπτικός 46-17/2017 20/07/2017
2738 προσφορες για αιτημα 97 7 7 2017 11:Παράρτημα Κοζάνης Διαπραγμάτευση 97/26-04-2017 14/07/2017
Ανταλλακτικά και τοποθέτηση σε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ τομέα Βόλου 5:Παράρτημα Λάρισας Συνοπτικός 4506/2017 12/07/2017
Bear