Αναζήτηση Προκηρύξεων – Σελίδα 529 – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Προκηρύξεις που έχουν δημοσιευτεί έως και 20/11/2016Αρχείο Προκηρύξεων

Αναζήτηση ΠροκήρυξηςΤίτλος Παράρτημα Είδος Διαγωνισμού Αριθμός Διακήρυξης Ημ/νια Υποβολής Προσφορών
ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 8/2017 2:Παράρτημα Θεσσαλονίκης Συνοπτικός 2731/2017 04/04/2017
ΔΙΑΚΥΡΗΞΗ 10/2017 2:Παράρτημα Θεσσαλονίκης Συνοπτικός 2750/2017 04/04/2017
ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 9/2017 2:Παράρτημα Θεσσαλονίκης Συνοπτικός 2732/2017 04/04/2017
Προμήθεια ανταλλακτικών για το ΚΗΟ – 5270 Ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ Τομέα Χίου 12:Παράρτημα Μυτιλήνης Συνοπτικός 48/2017 27/03/2017
ΠΑΡΟΧΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΚΗΙ-6479 ΑΣΘΕΝΟΦΟΡΟ ΟΧΗΜΑ ΜΑΡΚΑΣ CITROEN ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ (ΕΚΑΒ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ) 7:Παράρτημα Ιωαννίνων Συνοπτικός 944/2017 31/03/2017
Προμήθεια ανταλλακτικών για το ΚΗΙ – 9997 Ασθενοφόρο του Τομέα ΕΚΑΒ Χίου 12:Παράρτημα Μυτιλήνης Συνοπτικός 50/2017 27/03/2017
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΜΕ ΑΕ 126 2:Παράρτημα Θεσσαλονίκης Συνοπτικός 2759/2017 04/04/2017
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΚΗΙ-6479 ΑΣΘΕΝΟΦΟΡΟ ΟΧΗΜΑ ΜΑΡΚΑΣ CITROEN ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ (ΕΚΑΒ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ) 7:Παράρτημα Ιωαννίνων Συνοπτικός 943/2017 31/03/2017
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΜΕ ΑΕ 123 2:Παράρτημα Θεσσαλονίκης Συνοπτικός 2758/2017 04/04/2017
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΜΕ ΑΕ 121 2:Παράρτημα Θεσσαλονίκης Συνοπτικός 2757/2017 04/04/2017
Bear