Αναζήτηση Προκηρύξεων – Σελίδα 526 – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Προκηρύξεις που έχουν δημοσιευτεί έως και 20/11/2016Αρχείο Προκηρύξεων

Αναζήτηση ΠροκήρυξηςΤίτλος Παράρτημα Είδος Διαγωνισμού Αριθμός Διακήρυξης Ημ/νια Υποβολής Προσφορών
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΟΛΑΡΩΝ ΝΕΡΟΥ ΨΥΓΕΙΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΕΚΑΒ-ΚΑΒΑΛΑΣ 6:Παράρτημα Καβάλας Διαπραγμάτευση 64Τ/21-03-2017 31/03/2017
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΙΑ Α.Δ. Α78/17-3-17 (ΕΜΠΡΟΘΕΣΜΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΤΕΟ ΓΙΑ ΑΣΘ/ΡΟ ΚΗΙ 6275) 8:Παράρτημα Λαμίας Συνοπτικός A78/17-3-17/2017 04/04/2017
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΡΤΩΝ ΤΗΛ. ΚΕΝΤΡΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΕΚΑΒ-ΚΑΒΑΛΑΣ 6:Παράρτημα Καβάλας Διαπραγμάτευση 1ΥΓ/17-02-2017 31/03/2017
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΕΛΤΙΩΝ ΚΑΥΣΙΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΕΚΑΒ-ΚΑΒΑΛΑΣ 6:Παράρτημα Καβάλας Διαπραγμάτευση 4ΥΓ/23-02-2017 31/03/2017
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΛΟΥΚΕΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΕΚΑΒ-ΚΑΒΑΛΑΣ 6:Παράρτημα Καβάλας Διαπραγμάτευση 8Λ/01-02-2017 31/03/2017
ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΚΛΕΙΔΑΡΙΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΕΚΑΒ-ΚΑΒΑΛΑΣ 6:Παράρτημα Καβάλας Διαπραγμάτευση 2Λ/19-01-2017 31/03/2017
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΡΕΛΕ ΣΥΣΣΩΡΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΕΚΑΒ-ΚΑΒΑΛΑΣ 6:Παράρτημα Καβάλας Διαπραγμάτευση 7Λ/30-01-2017 03/04/2017
1268 ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΓΙΑ ΑΙΤΗΜΑ 73 21 3 2017 11:Παράρτημα Κοζάνης Διαπραγμάτευση 73/21-03-2017 25/03/2017
ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΕΚΑΒ-ΚΑΒΑΛΑΣ 6:Παράρτημα Καβάλας Διαπραγμάτευση 4Λ/27-01-2017 27/03/2017
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΕΚΑΒ-ΚΑΒΑΛΑΣ 6:Παράρτημα Καβάλας Διαπραγμάτευση 6Λ/27-01-2017 03/04/2017
Bear