Αναζήτηση Προκηρύξεων – Σελίδα 525 – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Προκηρύξεις που έχουν δημοσιευτεί έως και 20/11/2016Αρχείο Προκηρύξεων

Αναζήτηση ΠροκήρυξηςΤίτλος Παράρτημα Είδος Διαγωνισμού Αριθμός Διακήρυξης Ημ/νια Υποβολής Προσφορών
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΕΗ-471 ΔΙΤΡΟΧΗ ΜΗΧΑΝΗ 7:Παράρτημα Ιωαννίνων Συνοπτικός 3220/2017 31/07/2017
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΛΟΙΠΟΥ ΜΕ ΑΕ 293 2:Παράρτημα Θεσσαλονίκης Συνοπτικός 5971/2017 01/08/2017
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΣΤΟΛΗΣ ΔΙΤΡΟΧΗΣ ΜΗΧΑΝΗΣ 7:Παράρτημα Ιωαννίνων Συνοπτικός 3219/2017 31/07/2017
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΜΕ ΑΕ 289 2:Παράρτημα Θεσσαλονίκης Συνοπτικός 5970/2017 01/08/2017
ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΑΠΟΜΑΓΝΗΤΟΦΩΝΗΣΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΝ Δ.Σ. 1:Κεντρική Υπηρεσία Συνοπτικός 32/17/2017 31/07/2017
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΜΕ ΑΕ 285 2:Παράρτημα Θεσσαλονίκης Συνοπτικός 5969/2017 01/08/2017
2869 προσφορες για αιτημα 144 18 7 2017 11:Παράρτημα Κοζάνης Διαπραγμάτευση 144/11-07-2017 24/07/2017
Πρόσκληση Επιβεβαίωσης Ενδιαφέροντος ΑΕ 306/14-7-2017 2:Παράρτημα Θεσσαλονίκης Συνοπτικός 5926/2017 20/07/2017
Πρόσκληση Επιβεβαιώσης Ενδιαφέροντος ΑΕ 305/14-07-2017 ΧΕΠ 2:Παράρτημα Θεσσαλονίκης Συνοπτικός 5925/2017 20/07/2017
Πρόσκληση Επιβεβαίωσης Ενδιαφέροντος ΑΕ 296/13-7-2017 ΧΕΠ 2:Παράρτημα Θεσσαλονίκης Συνοπτικός 5927/2017 20/07/2017
Bear