Αναζήτηση Προκηρύξεων – Σελίδα 525 – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Προκηρύξεις που έχουν δημοσιευτεί έως και 20/11/2016Αρχείο Προκηρύξεων

Αναζήτηση ΠροκήρυξηςΤίτλος Παράρτημα Είδος Διαγωνισμού Αριθμός Διακήρυξης Ημ/νια Υποβολής Προσφορών
Προμήθεια ανταλλακτικών για το ΖΖΥ 1653 Ασθενοφόρο του Χαμόγελου του παιδιού 12:Παράρτημα Μυτιλήνης Διαπραγμάτευση 45/01-03-2017 10/03/2017
Εργασίες βαφής για το ΚΗΗ 1049 Ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ Μυτιλήνης 12:Παράρτημα Μυτιλήνης Διαπραγμάτευση 21/03-02-2017 10/03/2017
Εργασίες φανοποιείας για το ΚΗΗ 1049 Ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ Μυτιλήνης 12:Παράρτημα Μυτιλήνης Διαπραγμάτευση 22/03-02-2017 10/03/2017
ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΣΥΝΤΗΡΗΤΗ ΓΙΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ & ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΤΑΓΡΑΦΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΚΥ & ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΩΝ ΕΚΑΒ 1:Κεντρική Υπηρεσία Συνοπτικός 1/17/2017 13/03/2017
ΠΛΥΣΙΜΟ ΤΩΝ ΑΣΘΕΝΟΦΟΡΩΝ ΤΟΥ ΕΚΑΒ ΣΠΑΡΤΗΣ ΓΙΑ ΕΝΑ ΧΡΟΝΟ 10:Παράρτημα Τρίπολης Διαπραγμάτευση 334/28-02-2017 13/03/2017
836 ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΓΙΑ ΑΙΤΗΜΑ 38 8 2 2017 11:Παράρτημα Κοζάνης Συνοπτικός 836/2017 07/03/2017
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΧΕΠ ΜΕ ΑΕ 97/17 2:Παράρτημα Θεσσαλονίκης Συνοπτικός 2078/2017 07/03/2017
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΜΕ ΑΕ 30/17 2:Παράρτημα Θεσσαλονίκης Συνοπτικός 2043/2017 14/03/2017
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΜΕ ΑΕ 37/17 2:Παράρτημα Θεσσαλονίκης Συνοπτικός 2044/2017 14/03/2017
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΜΕ ΑΕ 36/17 2:Παράρτημα Θεσσαλονίκης Συνοπτικός 2045/2017 14/03/2017
Bear