Αναζήτηση Προκηρύξεων – Σελίδα 524 – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Προκηρύξεις που έχουν δημοσιευτεί έως και 20/11/2016Αρχείο Προκηρύξεων

Αναζήτηση ΠροκήρυξηςΤίτλος Παράρτημα Είδος Διαγωνισμού Αριθμός Διακήρυξης Ημ/νια Υποβολής Προσφορών
ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΚΑΒ ΛΑΜΙΑΣ (Αριθμός 1/2017) ΓΙΑ ΕΤΗΣΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΙΑΤΡΙΚΟΥ ΟΞΥΓΟΝΟΥ 8:Παράρτημα Λαμίας Συνοπτικός 1/2017/2017 28/03/2017
ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΚΗΙ 9996 4:Παράρτημα Ηρακλείου Διαπραγμάτευση 28/08-03-2017 22/03/2017
ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΚΗΙ 9996 4:Παράρτημα Ηρακλείου Διαπραγμάτευση 22/08-03-2017 22/03/2017
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΡΩΝ ΦΡΕΝΩ ΚΑΙ ΑΝΤΙΨΥΚΤΙΚΟ ΥΓΡΟ 4:Παράρτημα Ηρακλείου Διαπραγμάτευση 34/09-03-2017 22/03/2017
ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΑΣΘΕΝΟΦΟΡΟΥ ΚΗΗ 9998 4:Παράρτημα Ηρακλείου Διαπραγμάτευση 29/08-03-2017 22/03/2017
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ VW TRANSPORTER 4:Παράρτημα Ηρακλείου Διαπραγμάτευση 32/09-03-2017 22/03/2017
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ VW TRANSPORTER TURBO DIESEL 4:Παράρτημα Ηρακλείου Διαπραγμάτευση 24/08-03-2017 22/03/2017
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΑΣΘΕΝΟΦΟΡΩΝ MERCDES SPRIDER CDI313 ΓΙΑ ΤΟ ΕΚΑΒ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 4:Παράρτημα Ηρακλείου Διαπραγμάτευση 23/08-03-2017 22/03/2017
ΕΡΓΑΣΙΑ ΦΑΝΟΠΟΙΕΙΑΣ -ΒΑΦΗΣ ΑΣΘΕΝΟΦΟΡΟΥ ΤΟΥ ΕΚΑΒ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 4:Παράρτημα Ηρακλείου Διαπραγμάτευση 30/08-03-2017 22/03/2017
ΑΕΡΟΝΑΡΘΗΚΕΣ ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΜΕΛΩΝ 1:Κεντρική Υπηρεσία Συνοπτικός 32/16/3/2017 22/03/2017
Bear