Αναζήτηση Προκηρύξεων – Σελίδα 513 – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Προκηρύξεις που έχουν δημοσιευτεί έως και 20/11/2016Αρχείο Προκηρύξεων

Αναζήτηση ΠροκήρυξηςΤίτλος Παράρτημα Είδος Διαγωνισμού Αριθμός Διακήρυξης Ημ/νια Υποβολής Προσφορών
Υπηρεσίες και αναλώσιμα και ανταλλακτικά απαραίτητα για την ετήσια προληπτική και επισκευαστική συντήρηση ένδεκα (11) υπηρεσιακών δικύκλων οχημάτων της Κεντρικής Υπηρεσίας του ΕΚΑΒ, εργοστασίου κατασκευής KAWASAKI 1:Κεντρική Υπηρεσία Διαπραγμάτευση 120/11-07-2017 24/07/2017
ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΑΣΘΕΝΟΦΟΡΟΥ 4:Παράρτημα Ηρακλείου Διαπραγμάτευση 109/04-07-2017 24/07/2017
ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΑΣΘΕΝΟΦΟΡΟΥ 4:Παράρτημα Ηρακλείου Διαπραγμάτευση 108/04-07-2017 24/07/2017
ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΑΣΘΕΝΟΦΟΡΩΝ MERCEDES CDI 313 TURBO DIESEL (2015) 4:Παράρτημα Ηρακλείου Διαπραγμάτευση 102/22-06-2017 24/07/2017
Yπηρεσίες και αναλώσιμα και ανταλλακτικά απαραίτητα για την ετήσια προληπτική και επισκευαστική συντήρηση δέκα (10) υπηρεσιακών δικύκλων οχημάτων της Κεντρικής Υπηρεσίας του ΕΚΑΒ, εργοστασίου κατασκευής ΥΑΜΑΗΑ. 1:Κεντρική Υπηρεσία Διαπραγμάτευση 119/10-07-2017 21/07/2017
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΙΑ ΠΑΛΜΙΚΑ ΟΞΥΜΕΤΡΑ ΔΑΚΤΥΛΟΥ 1:Κεντρική Υπηρεσία Διαπραγμάτευση 118/07-07-2017 21/07/2017
ΙΑΤΡΙΚΑ ΑΝΑΛΩΣΙΑΜΑ-ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟ ΥΛΙΚΟ 3:Παράρτημα Πάτρας Συνοπτικός 7703/2017 20/07/2017
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΔΕΣΜΩΝ 7:Παράρτημα Ιωαννίνων Συνοπτικός 2884/2017 21/07/2017
ΕΤΗΣΙΟΣ ΑΝΑΔΟΧΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ – ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΑΣΘΕΝΟΦΟΡΩΝ CITROEN ΤΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ 9:Παράρτημα Αλεξανδρούπολης Διαπραγμάτευση 281/13-06-2017 19/07/2017
ΕΤΗΣΙΟΣ ΑΝΑΔΟΧΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ – ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΑΣΘΕΝΟΦΟΡΩΝ FIAT ΤΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ 9:Παράρτημα Αλεξανδρούπολης Διαπραγμάτευση 280/13-06-2017 19/07/2017
Bear