Αναζήτηση Προκηρύξεων – Σελίδα 5 – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Προκηρύξεις που έχουν δημοσιευτεί έως και 20/11/2016Αρχείο Προκηρύξεων

Αναζήτηση ΠροκήρυξηςΤίτλος Παράρτημα Είδος Διαγωνισμού Αριθμός Διακήρυξης Ημ/νια Υποβολής Προσφορών
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΜΕ ΑΕ 481 2:Παράρτημα Θεσσαλονίκης Συνοπτικός 34/2020 23/09/2020
ΑΝΑΓΟΜΩΣΗ ΦΙΑΛΩΝ ΟΞΥΓΟΝΟΥ 10lt ΚΑΙ 2lt ΤΟΜΕΑ ΕΚΑΒ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΜΥΘΙΑΣ. 7:Παράρτημα Ιωαννίνων Διαπραγμάτευση H02/17-09-2020 02/10/2020
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΕΚΔΟΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΑ 9:Παράρτημα Αλεξανδρούπολης Διαπραγμάτευση ΑΕ 161/04-09-2020 28/09/2020
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΑΚΕΛΛΩΝ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΚΑΒ ΤΡΙΠΟΛΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΤΟΜΕΙΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΤΟΥ 10:Παράρτημα Τρίπολης Διαπραγμάτευση 59/06-05-2020 30/09/2020
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΜΕ ΑΕ 505 2:Παράρτημα Θεσσαλονίκης Συνοπτικός ΕΞΩΣ 144/2020 29/09/2020
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΜΠΑΤΑΡΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟ KHΙ – 9983 ΑΣΘΕΝΟΦΟΡΟ ΟΧΗΜΑ ΤΟΥ ΕΚΑΒ ΤΟΜΕΑ ΣΑΜΟΥ 12:Παράρτημα Μυτιλήνης Διαπραγμάτευση 250/17-09-2020 22/09/2020
ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΤΙΑ ΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΙΜΑΤΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΕΚΑΒ ΤΡΙΠΟΛΗΣ ΤΟΜΕΑ ΝΑΥΠΛΙΟΥ 10:Παράρτημα Τρίπολης Διαπραγμάτευση 3/31-03-2020 29/09/2020
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΣΥΝΕΡΓΕΙΟΥ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΕΛΑΤΙΚΩΝ ΕΚΑΒ ΤΟΜΕΑ ΚΑΒΑΛΑΣ 6:Παράρτημα Καβάλας Διαπραγμάτευση 107Τ/02-09-2020 28/09/2020
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΣΥΝΕΡΓΕΙΟ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ ΕΚΑΒ ΤΟΜΕΑ ΣΕΡΡΩΝ 6:Παράρτημα Καβάλας Διαπραγμάτευση 108Τ/02-09-2020 28/09/2020
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΣΥΝΕΡΓΕΙΟ ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ ΕΚΑΒ ΤΟΜΕΑΣ ΔΡΑΜΑΣ 6:Παράρτημα Καβάλας Διαπραγμάτευση 109Τ/02-09-2020 28/09/2020
Bear