Αναζήτηση Προκηρύξεων – Σελίδα 5 – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Προκηρύξεις που έχουν δημοσιευτεί έως και 20/11/2016Αρχείο Προκηρύξεων

Αναζήτηση ΠροκήρυξηςΤίτλος Παράρτημα Είδος Διαγωνισμού Αριθμός Διακήρυξης Ημ/νια Υποβολής Προσφορών
ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΕΠΙΔΙΟΡΘΩΣΗΣ-ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗΣ ΤΗΣ ΣΤΕΓΑΣΗΣ ΠΛΗΡΩΜΑΤΩΝ ΕΝΤΟΣ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΘΡΙΑΣΙΟΥ 1:Κεντρική Υπηρεσία Συνοπτικός 45/19ΕΠ/2019 24/10/2019
ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΕΛΑΣΤΙΚΟΥ ΑΣΘΕΝΟΦΟΡΟΥ 9:Παράρτημα Αλεξανδρούπολης Διαπραγμάτευση 188/10-10-2019 22/10/2019
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΩΝ PATCH ΑΥΤΟΜΑΤΟΥ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΑΠΙΝΙΔΩΤΗ ZOLL AED 9:Παράρτημα Αλεξανδρούπολης Διαπραγμάτευση 187/02-10-2019 22/10/2019
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΩΝ PATCH ΑΥΤΟΜΑΤΟΥ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΑΠΙΝΙΔΩΤΗ LIFEPAK 1000 9:Παράρτημα Αλεξανδρούπολης Διαπραγμάτευση 186/02-10-2019 22/10/2019
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ 9:Παράρτημα Αλεξανδρούπολης Διαπραγμάτευση 168/27-08-2019 22/10/2019
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ- ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΕ ΑΣΘΕΝΟΦΟΡΟ ΤΟΥ ΕΚΑΒ ΤΡΙΠΟΛΗΣ 10:Παράρτημα Τρίπολης Διαπραγμάτευση 150,154/11-10-2019 22/10/2019
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ- ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΕ ΑΣΘΕΝΟΦΟΡΟ ΤΟΥ ΕΚΑΒ ΤΡΙΠΟΛΗΣ 10:Παράρτημα Τρίπολης Διαπραγμάτευση 149,153/11-10-2019 22/10/2019
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ- ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΕ ΑΣΘΕΝΟΦΟΡΟ ΤΟΥ ΕΚΑΒ ΤΡΙΠΟΛΗΣ 10:Παράρτημα Τρίπολης Διαπραγμάτευση 148,152/11-10-2019 22/10/2019
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ- ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΕ ΑΣΘΕΝΟΦΟΡΟ ΤΟΥ ΕΚΑΒ ΤΡΙΠΟΛΗΣ 10:Παράρτημα Τρίπολης Διαπραγμάτευση 147,151/11-10-2019 22/10/2019
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ- ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΕ ΑΣΘΕΝΟΦΟΡΟ ΤΟΥ ΕΚΑΒ ΤΡΙΠΟΛΗΣ 10:Παράρτημα Τρίπολης Διαπραγμάτευση 143,146/11-10-2019 22/10/2019
Bear